Nya leveranskontrakt för grisuppfödningen,
grundnoteringen höjs med 1,50 kr 1 juli
Artikel i GRIS nr 2 2006

Swedish Meats ändrar betalningssystem 1 juli genom att höja grundnoteringen 1,50 kr och inför nya leveranskontrakt. De som vill fortsätta de gällande kontrakten kan göra det till 1 januari. Därmed blir det två grundnoteringar under andra halvåret.
Det viktigaste i Swedish Meats nya kontrakt är att grundnoteringen höjs och en del tillägg tas bort. Nya kontrakten blir enklare. Utöver grundnoteringen blir det ett veckotillägg på upp till 20 kr per gris, alltså ca 25 öre per kilo, samt en teckningspremie på upp till 30 öre på på 2005 års leveranser. Kontraktet ska vara inne 30 juni (tidigare sas 16 juni). Vid nyår tillkommer en premie för snabb utlastning med ca 5 öre. Reglerna för den premien är inte fastställd, men modellen hämtas från Danmark, där man installerar GPS-system på transportbilarna. Därmed kan man registrera den faktiska stilleståndstiden för lastning på gårdarna.

Smågrisuppfödarna ska också ha
Nya avtalet innebär även avdrag. Den som är integrerad, eller har mellangårdsavtal, har i gamla systemet fått tillägg.
-Integrerad besättning eller mellangårdsavtal är numera det vanliga, säger Johan Andersson. Därför omfattar grundnoteringen leverans från integrerad besättning. De som inte är integrerade, eller har mellangårdsavtal, får ett avdrag med 20 öre per kg.
-Gruppintegreringen försvinner vid årsskiftet. Leverantörerna har således ett halvår på sig att skaffa kontrakt på smågrisar.
När gruppintegreringen försvinnner blir det två grupper, mellangårdsavtal och förmedlingsgrisar.
På minussidan för slaktsvinsuppfödarna står även ökad ersättning till smågrisuppfödarna, som givetvis också ska ha del i de nya pengarna. Balansnoteringen kommer att påverkas av den höjda slaktsvinsnoteringen.
-Planen är att tillföra grisuppfödningen 100 mkr per år 2006 - 2008, säger Johan. Eller, om man så vill, slaktmarginalen sänks under perioden 60 öre. Det är pengar som tas från rationaliseringsvinster. Under 2005 sänktes slaktmarginalen 40 öre.

Lyft för mindre producenter
Den nya noteringen på plus 1,50 kr bör bli ett lyft för framför allt mindre leverantörer till Swedish Meats, som inte kunnat uppfylla dagens avtalskrav. En höjning av Swedish Meats grundnotering bör även visa Sverige i bättre dager internationellt. Vi noteras ofta för väldigt låga grispriser (se nästa sida), vilket inte är så märkligt om en stor del av betalningen för slaktgrisarna går vid sidan av offentliga noteringar.
-Vi har fått väldigt bra respons på nya kontrakten och de flesta är redan nytecknade, säger Johan Andersson.

Läs PDF!