Dalsjöfors tredubblar slakten av grisar!

Dalsjöfors Slakteri AB kommer under sin nye vd Peter Johansson att expandera kraftigt och mer än tredubbla slakten. Målet är 2 500 grisar per vecka, mot nu 800. Styckningen planeras gå över till 2-skift.

-I dag styckar vi väsentligt mer än vi slaktar. Vi köper in helfall på marknaden, men alla slakterier styckar och förädlar mer och mer själva och helfallsmarknaden är därför osäker, säger Magnus Larsson, en av de tre ägarna i Dalsjöfors Slakteri. Målet är därför att bli självförsörjande på slaktgrisar. Slakteriets koncession är 130 000 slaktgrisar per år, vilket är 2 500 per vecka.

Till detta kommer 600 nöt per vecka.

Dalsjöfors Slakteri begärde för en tid sedan ökad koncession för slakt och det är den man nu kommer att utnyttja. Per-Åke Larsson kommenterade vid den tiden ökningen med att ”slakteriet ligger nära taket och det är bra att ha en bit kvar så man inte överskrider gränserna”. I dag vet vi alltså vad utrymmet ska användas till.

Dalsjöfors Slakteri har samtidigt gjort betydande investeringar i anläggningarna i Dalsjöfors och är väl förberedda för ökad slakt.

-Vi har väldigt små behov av ytterligare investeringar för att klara den ökade slakten, säger Magnus Larsson. Vi har investerat i både mottagningsstallet, slakteriet och kylarna.

-Men vi har saknat riktigt bra kunskaper för att ta hand om de resurser vi byggt upp, säger Magnus. Vi har tittat efter den kunskapen och den rätta personen och nu har vi hittat den. Det finns bara en i Sverige som är mest lämpad att ta hand om vårt slakteri och det är Peter Johansson, säger han. Han har under sin framgångsrika tid vid SLP visat vad han kan.

-Vi är i dag 55 anställda vid slakteriet och lika många vid styckningsföretaget, som ligger i Göteborg. Antalet anställda som behövs för utökningen av slakten är endast ett fåtal, kanske 2 – 5 personer. Vid styckningen i Göteborg behöver vi ev gå upp i tvåskrift, när vi kommer upp i full kapacitet.

-Förhoppningsvis kommer vi upp i full kapacitet någon gång under första halvåret 2007. Vi behöver alltså väsentligt fler grisar att slakta och vi har nya besättningar på gång. Vi köper de flesta grisarna i Halland, norra Skåne och Västergötland. Helfallen köper vi från Swedish Meats och KLS. Köttkunderna är framför allt de stora grossisterna Hilton, Ica, Coop och Lithells.

-Kampen på marknaden finns i att skapa mervärde för köttet. Där har vi stora förhoppningar i framtiden, säger Magnus Larsson. Vi kan garantera att köttet är till 100 % svenskt.

Hur konceptet ska se ut vill inte Magnus gå in på. Det är turbulent på köttmarknaden idag, säger han, och den måste sätta sig innan vi talar mer om detta.

Dalsjöfors Slakteri AB och styckningsföretaget i Göteborg, Dalsjöfors Kött AB, ägs idag till lika delar av Per-Åke Larsson och sönerna Magnus och Peter Larsson. När Peter Johansson träder in som vd i bolaget förvärvar han en mindre del av var och en nuvarande delägare. Peter beräknas kunna tillträda vid årsskiftet eller i början av året.

Dalsjöfors Slakteri har till skillnad från en del andra slakterier satsat på att sköta en betydande del av transporterna i egen regi. 50 – 55 % fraktas med egen lastbilsflotta. Slakteriet har 6 djurbilar och 4 som fraktar ut slaktkroppar. De går i skytteltrafik till Göteborg. Peter Larsson ansvarar för logistiken på företaget.
/LG 061207