Tänk er för!
Debattinlägg från medlemmarna i Ring-65, 061211

En partnerskapsprocess har utmynnat i en utförsäljning av marknadsledaren inom svensk köttindustri, detta kommer att påverka svenskt lantbruk i sin helhet. Att ett sådant avgörande beslut tas under tidspress, med enkel majoritet och av förtroendevalda som inte fått tillgång till en demokratisk öppen process, där även de som reserverat sig i styrelsen fått komma till tals, är olyckligt. En demokrati utmärker sig av att majoriteten beslutar över minoriteten, men i en demokrati är det brukligt att även minoritetens röster bereds möjlighet att framföras.

Det finns därmed anledning till oro i detta fall Vi har svårt att se att kraven på de olika affärsmässiga och ägarmässiga villkoren tillgodoses i det aktuella upplägget. Vi undrar om det bara är vi som misstänker att Kejsaren är väl lättklädd?

När det gäller de affärsmässiga kraven så kan HK Ruokatalo troligen bidra med en hel del förädlingskompetens vilket är mycket lovvärt. Däremot är den industriella kompetensen väl så hög i Swedish Meats efter genomgånget stålbad. HK Ruokatalo beskrivs vara framgångsrika på fler marknader än sin egen hemmamarknad men då med lokal råvara, därmed verkar det inte öppna sig några nya marknader för svenskt kött i den affär som det nu skall beslutas om. Problematiken med handelns koncentration och Swedish Meats marknadsdominans på svenska marknaden synes på intet sätt vara löst.

Inte heller kapitalfrågan ser vi någon bra lösning på, då dom finka börsreglerna med 30% ägande och budregler i praktiken omöjliggör nyemmisioner/kapitaltillskott från börsen, därför att då kommer LSO under 30% ägande. Deras uttalande mål är att aldrig gå under detta och ioch med det här så tappar vi ju även poängen med att skaffa externt kapital genom börsen.

De ägarmässiga effekterna verkar vara än mindre genomlysta. Swedish Meats medlemmar (i dagsläget kan de inte tituleras ägare) blir i fortsättningen medlemmar i en aktieägarförening som man inte utlovar något verkligt ägande i eller som heller inte har löst fördelning av en ev. värdetillväxt. Det man kan förstå är dock att trots att svenska bönder står för mer än 50 % av omsättningen och troligtvis bidrar med 50% av vinsten i HK Scan så kommer endast 4 % av den vinst som genereras i Sverige att gå tillbaka till Swedish Meats. Om HK fortsätter traditionen att dela ut 30% av vinsten och att man uppnår målet med 1000 milj i vinst så blir Swedish Meats andel knapp 40 milj. Observera att vinsten går till Swedish Meats ej dess medlemmar. Att affären i Finland bedömdes som riktigt bra för HK Ruokatalo råder det inga tvivel om med tanke på börsuppgången efter offentliggörandet av affären. Är det så klokt att kasta pengar i Östersjön om det alltid blåser östlig vind?

Vad det gäller inflytande så har LSO med sin ägarandel om 33 % och 82 % av rösterna försäkrat sig om sin makt. Därmed har Swedish Meats 22 500 medlemmar inget att säga till om när LSO´s 6 000 finska bönder sagt sitt. Att ha en styrelseplats av sex är inget inflytande i praktiken, var så säkra på att det kommer att pratas finska i pauserna.

Det verkar finnas en orimlig stress och press från styrelsen att få den här affären genomförd, vilket känns tämligen märkligt. Vi är ganska luttrade efter att ha följt Swedish Meats resa genom åren. Efter att ha tagit mycket stora kostnader för strukturåtgärder, så ser man i dag ljuset i tunneln och då ger man upp. Det är ju på intet sätt så att man är sist på tåget i den omstrukturering som kommer att ske inom europeisk slaktindustri, den har bara precis påbörjats.

Vi ser inte hur den här affären gynnar varken Swedish Meats medlemmar eller leverantörer.
Vi saknar självförtroende och sisu från den del av styrelsen som ställt sig positiva till HK Scan när de inte vågar släppa fram reservanternas motargument i olika forum. Det borde finnas tid för rådrum innan en stor del av svensk köttindustri och varumärket Scan skänks bort för alltid. Ta er den tiden nu.

För Ring-65

William Norden
ordförande

Onsdag 6/12 hade Ring-65 ett möte där förslaget antogs att skriva ett debattinlägg. Alltså står alla i Ring-65 står bakom inlägget.

Ring-65 är en grisklubb med ca 15 medlemmar som finns i södra Halland och nordvästra Skåne, vi representerar ca 8 500 suggor och ca 170 000 slaktsvin per år