Atrias "vänliga bud" gav 12,3 % röster – i HK
Plus en extra, adjungerad, ledamot
Swedish Meats stämma, Norra Latin, Stockholm, 061213

Atriabudet var ett mycket väldigt vänligt bud för Swedish Meats andelsägare, visade det sig vid Swedish Meats stämma. Det förde med sig att HK, en vecka före dagens stämma, och i hemlighet, ökade på sitt bud. Swedish Meats får nu 12,3 % av rösterna i HKScan, i stället för ca 3. Det är röststarka k-aktier som nu Swedish Meats får, vilket betyder att antalet aktier och röster blir samma, 12,3 %.
Swedish Meats ägare kan nu tacka Atria för att Atria började konkurrera om budgivningen, även om Atria inte ser ut att få något för sitt jobb.
Att HKs höjda bud skulle hållas hemligt, uppgavs bero på att ett sammanträde i Finland om ökningen av de röststarka aktierna inte kunde hållas förrän 15 december. Beslutet att erbjuda fler aktier är således inte helt formellt beslutat och protokollfört.
Det ökade antalet röststarka K-aktier, som nu Swedish Meats får, påverkar inte det totala röstetalet i HKScan. Det är LSO, den finska uppfödarföreningen, som släpper från sig de röststarka aktierna och och därmed inflytande i HK.
-Att man ökar Swedish Meats inflytande i HKScan, visar hur angelägna de finska bönderna är att få samarbeta med de svenska djuruppfödarna, sa HKs ordförande Marcus Borgström vid stämman.
Innan HK höjde budet om antalet röststarka aktier, hade LSO 33 % av kapitalet och 82 % av rösterna. LSO får nu runt 73 % av rösterna. Kapitalet förändras inte.
Danish Crown har f ö 9 % av kapitalet och 2 % av rösterna. Det är de aktier som Swedish Meats ägde förr, innan det började gå utför med Swedish Meats ekonomi. Det var bankerna som krävde att aktierna skulle säljas och de såldes då till LRF, som hade dem en tid.
För några år sedan ägde alltså Swedish Meats en god bit av HK, snart äger HK hela Swedish Meats!
Övriga aktieägare i HK, det som vid nyår heter HKScan, har 46 % av kapitalet och 13 % av rösterna.

Även ytterligare styrelseledamot
HK plussade även på representationen i HKScans styrelse, så att Swedish Meats får en ledamot, plus en adjungerad ledamot. Den svenske ledamoten får således sällskap till de 6 – 8 styrelsemötena i Finland.
HKScan får en styrelse med 6 ordinarie ledamöter och en adjungerad, mot 5 ordinarie i HK idag. Swedish Meats får alltså två, inkl den adjungerade. Kjeld Johannesen, vd i Danish Crown, har en styrelseplats och LSO har tre. En ledamot är externt vald, en f d vd i Unilever. Mötesspråket är engelska.
Idag styrs den finska delen av HK från Finland, givetvis, och den baltiska och polska från resp land. I den nya organisationen styrs allt från Finland, men i Sverige finns Scan AB och svenskt management.
Det av HK påplussade budet blev givetvis visst smörjmedel vid dagens stämma och har hållits strängt hemligt under veckan. Idag blev det dock offentliggjort vid stämman. /LG 061213