Birgitta Johansson-Hedberg lämnar Lantmännen
Jörgen Sallenhag ny tillförordnad vd
Pressmeddelande Lantmännen 061213

Styrelsen för Lantmännen och Birgitta Johansson-Hedberg har överenskommit att hon lämnar sin befattning som vd för Lantmännen. Birgitta Johansson-Hedberg tillträdde för drygt två år sedan och har sedan dess drivit ett omfattande förändringsarbete. Beslutet att hon lämnar företaget grundas på oenighet om de vägval som leder fram till målet, att vända den negativa resultatutvecklingen.

Till ny tillförordnad vd har styrelsen föreslagit Jörgen Sallenhag. Han har varit verksam inom Lantmännen sedan 1990 och har erfarenhet från flera verksamhetsområden inom koncernen. Fram till för två år sedan var han ansvarig för Lantmännen Lantbruk, som är koncernens kärnverksamhet. Den senaste tiden har han arbetat med olika projekt i ledningen.

Jörgen Sallenhags viktigaste uppgift som tillförordnad vd är att inom hela koncernen sätta ett starkt fokus på affärsverksamheten och att förstärka åtgärder för att vända den negativa resultatutvecklingen. Förslaget till ny tillförordnad vd kommer att bli föremål för MBL-förhandling. En process för att rekrytera ny vd påbörjas omedelbart.