Ja till HKs bud vid Swedish Meats stämma
Ny stämma krävs för stadgeändringen
Stämman med Swedish Meats, Norra Latin, Stockholm, 061213

49 röstade ja, 26 nej vid Swedish Meats extra stämma i Stockholm dag, 13 december. Det innebär att Swedish Meats är halvvägs på väg till Finland. Eftersom inte alla röstade ja till stadgeändringen, den om föreningens ändamålsparagraf, krävs ytterligare en extra stämma 21 december. Om fler än en tredjedel av fullmäktige röstar nej 21 december faller inte enbart stadgeändringen, utan även dagens beslut om ja till HK-budet.
Om stadgeändringen går igenom vid nästa stämma, behövs inget ytterligare beslut om HK-budet. Det träder i kraft automatiskt och Swedish Meats blir finskt 1 januari.
En stadgeändring kräver antingen enhälligt bifall vid en stämma, eller kvalificerad majoritet vid två stämmor, dvs att två tredjedelar av antalet fullmäktige röstar ja.

Muntlig omröstning
Röstningen var muntlig vid stämman. Först röstade man om HKs bud och antalet röster för och emot räknades. Därefter röstades om stadgeförslaget, det som krävde 100 % ja för att inte en extra stämma skulle behöva hållas. Det var uppenbart inte 100 % ja och därför räknades inte rösterna för eller emot.
Nejrösterna kom i huvudsak från Skåne, Halland och Blekinge, samt spridda nej från Dalarna, Södra Älvsborg, Östergötland och Småland.

Nu 12,3 % av rösterna och aktierna
De förekom inte många nya argument för eller emot vid dagens stämma. Att HK höjde budet i veckan till 12,3 % av rösterna och en extra adjungerad styrelseledamot var redan känt av fullmäktige. Fullmäktige hade dessutom fått ett bra prospekt, enligt deltagarna, över affären på ca 100 sidor. För ägarna finns dock en del nyheter i prospektet, men alla höll hårt om sina prospekt.
Debatten var balanserad och utan övertoner. T o m synpunkterna på Atrias s k fientliga bud behandlades med sans och balans och i diskussionen kunde man skönja en försiktig inbjudan till ökat industriellt samarbete med Atria för att sänka kostnaderna ytterligare. HK och Atria har redan samarbete om slakt och man har ett kalkonslakteri tillsammans.

Ett fortsatt ökat samarbete över fler gränser
Det som vi här på GrisPortalen kallar steg 2 i den här processen, med stora europaregionala slakteri- och förädlingskoncerner, berördes också i runda ordalag. Man pekade på möjligheterna till ökat samarbete kring Östersjön och österut. Adressen Danish Crown fanns inte skriven, men alla förstod vad som avsågs.
Att Finland sedan gammalt har goda förbindelser med Ryssland, doldes dock inte. Sverige kan få nytta av framtida handelsförbindelserna österut.
Mötet öppnades med genomgång av förutsättningarna för HKs köp, dels av HKs ordförande Marcus Borgström, Östersundom, Finland, av hans motsvarighet i Sverige Sören Kvantenå och delar av övriga styrelsen. Det var tänkt att genomgången skulle pågå till halv ett, men de var klara redan halv tolv. Debatten var desto långvarigare, ca tre timmar. Ett stort antal talare var uppe.

Motståndarna tog initiativet
Genast var det motståndarna till HKs köp som tog ordet i debatten och det bredde ut sig en viss osäkerhet vart det hela skulle sluta. Ja-anhängarna kom dock igen och det blev en ganska klargörande debatt från båda sidor. De båda styrelseledamöterna Åsa Odell och Fredrik Wachtmeister, som båda reserverade sig i styrelsen mot HKs bud, argumenterade för reservanternas syn på saken, men det gick inte att skönja något konkret motförslag. Johan Mattsson, den tredje reservanten, yttrade sig inte.
Kritiken mot HKs bud tog framför allt sikte på att betalningen var för låg för Swedish Meats och inflytandet för litet. Detta trots att HK ökat på röstetalet till 12,3 % förra veckan. Flera fullmäktige försökte även få fram andra förbättringar av HKs bud, men HK-ledningen sa nej. Två eftergifter blev det i alla fall.

Mycket tyder på ja 21 december
Vid stämman 21 december blir enda frågan stadgeändringen. När det stod klart att det skulle bli en extra stämma, försökte en del nejsägare att få övriga med sig på ett ja, men så blev det inte. En del som sa nej tyckte att tiden fram till 21 december behövs för att begrunda frågan ännu en gång. Det går ju att stjälpa HKs köp om fler än en tredjedel av antalet fullmäktige röstar nej vid nästa stämma.
Det diskuterades även om man skulle rösta via brev, för att spara tid och de pengar en extra stämma kostar. En extra stämma kostar mellan 400 000 och 500 000 kr. Men man enades om att man behöver träffas fysiskt i en så här viktig fråga.
Med tanke på att en del nejsägare gick över till jasidan fem över tolv, när röstningen var över, så bedöms det dock just idag som om det finns kvalificerad majoritet till stadgeändringen 21 december och därmed blir Swedish Meats finskt 1 januari.
Ett 50-tal journalister från alla slags medier bevakade stämman, bl a från finsk TV. De fick dock hålla sig i korridorerna, eftersom stämman var sluten. /LG 061213