Jörgen Sallenhag tf vd för Lantmännen

Jörgen Sallenhag är ny tf vd från idag 13 december. Att det blev han beror på att han är ledig så tillvida att han arbetar med projekt, säger Lantmännens ordförande Thomas Bodén.
Han är lämplig att ta över tillfälligt, eftersom han är på väg att pensioneras, vilket också är en markering för medlemmarna om att vi snabbt börjar leta efter en ny vd.
Jörgen har varit lantbrukschef tills för två år sedan och känner till allt om lantbruket. Han har varit chef för Granngården och i Unibake.
Hans viktigaste uppgift som tillförordnad vd är att inom hela koncernen sätta ett starkt fokus på affärsverksamheten och att förstärka åtgärder för att vända den negativa resultatutvecklingen./LG 061213