Lantmännens vd fick sparken
Men för vad?

-Vi är inte oeniga om förändringsarbetet i Lantmännen, säger Lantmännens styrelseordförande Thomas Bodén.
-Vi är inte oeniga om förändringsarbetet i Lantmännen, säger Lantmännens sparkade vd Birgitta Johansson-Hedberg.
De båda är inte oeniga om målet att Lantmännens resultat måste förbättras. Men vägen till målet.
-Det är ett vägval, säger båda.
Men var viker vägen av, vart vill styrelsen att nya vägen för Lantmännen ska gå till målet, som inte Birgitta ställer upp på?
-Ni medlemmar kommer inte att märka någon förändring, säger Thomas.
-En ev förändring beror på vem som tillträder som vd, säger Birgitta.
Har gjort mycket bra tillsammans
Båda vill helst tala om vad som har gjorts och allt som gjorts är tydligen rätt, enligt båda. Båda riktigt berömmer varandra för det man gjort tillsammans. Ändå är de så oeniga att Birgitta tvingas sluta.
Thomas talar om strategin för ett livskraftigt jordbruk och utvecklad förädling i Sverige. Om att Lantmännen ska vara bra handelspartner för lantbrukarna, att kunna lämna högsta möjliga avkastning till ägarna.
-Vi ska ha mer fokus på affärsområdena, säger Thomas. Men det är ingen ny väg. Det är ingen mening att leta efter skillnader. Tar vi någon ny väg ska vi meddela detta.

Lantmännen är på rätt väg
Birgitta talar om att öka kundorienteringen, att söka bondenyttan och öka lönsamheten.
-Vi har förändrat mycket, men det finns mycket kvar att göra, säger hon. Kronfågel måste vändas, men där har jag tillsatt Peter Rasztar. Han kommer att klara att få ekonomi i Kronfågel.
-Färskbrödsverksamheten måste fortsätta förändras, vi har gjort oss av med olönsamma enheter i Weibulls. Vi har lagt samman maskinföretag och bytt varumärken.
-Lantbruksverksamheten har rationaliserats, både inom spannmål och foder. Det tar tid innan den förändringen hinner sätta sig, men där är vi helt eniga, styrelsen och jag.

Södra Skogsägarna bra exempel
Enigheten verkar total, trots oenigheten. Men så nämner Birgitta Södra Skogsägarna.
-Södra Skogsägarna är ett bra exempel på företag, där man både är orienterad mot stor bondenytta och internationell marknad, säger hon. Södra verkar med lönsamhet på en internationell marknad och ger god lönsamhet.
Men några detaljer vill hon inte gå in på. Så vi får väl jämföra Södra med Lantmännen för att se vad Lantmännen inte har, som styrelsen och Birgitta är oeniga om.

Swedish Meats ville inte ha Lantmännen som partner
Eftersom det är avgörandets stund för Swedish Meats idag, om uppgående i HK, frågar jag Birgitta varför inte Lantmännen blev Swedish Meats partner?
-Vi hade diskussioner, men det var Swedish Meats som inte ville fortsätta utveckla samarbetet, säger hon. /LG 061213