Senapsmjöl kan bli framtidens ogräsmedel
Pressmeddelande JTI 061213

Senapsmjöl kan hämma tillväxten av ogräs. Forskare vid JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala, ska nu pröva hur stark effekten är i ekologiska grönsaksodlingar.

Trots intensivt forskningsarbete är ogräs fortfarande ett allvarligt problem i grönsaker och andra specialgrödor. De icke-kemiska metoder som finns har ofta god effekt, men kommer ibland tillkorta beroende på höga maskinkostnader eller problem med att hinna åtgärda ogräsen i tid.

Senapsmjöl, d v s pressrester efter senapsolja, har en inneboende ogräshämmande egenskap och kräver inga särskilda maskininsatser utom vid själva spridningen.

- Senapsmjöl prövades i försök för omkring 15 år sedan med goda resultat, men det fanns inga möjligheter att arbeta vidare med idén då. Nu är läget lyckligtvis ett annat, när Ekhagastiftelsen har givit pengar till en pilotstudie, säger Fredrik Fogelberg, forskare vid JTI.

Pilotstudien ska genomföras under 2007, och innebär att man ska sprida senapsmjöl över ekologiska odlingar med olika grönsaker. Med studien hoppas man få veta om senapsmjöl kan vara användbart som ogräshämmande medel, hur stora mängder som i så fall krävs och om skörden påverkas.

- Vi kommer även att undersöka om det finns effekt av hur finmalet mjölet är vid utläggning, säger Fredrik Fogelberg.
Idag finns bara några få odlare av senap i Sverige. Om senapsmjöl skulle visa sig fungera bra som ogräshämmare, skulle det kunna vara till gagn även för senapsodlarna.

Projektet finansieras av Ekhagastiftelsen