30 % av rösterna krav från Gun Ragnarsson
Stämman med Swedish Meats, Norra Latin, Stockholm, 061213

-30 % av aktierna och rösterna i HKScan är mer avvägt än 12,3 %, menar Gun Ragnarsson, Tvååker, efter dagens Swedish Meats-stämma. Hon är en av de 26 som röstade nej och hon röstade även nej till stadgeändringen. Den ger en andra chans och framför allt lite mer tid till eftertanke.

Vi måste tänka på nästa fusion
-Det är bra att vi fick 12,3 % av rösterna när HK bättrade sitt bud, säger hon, men jag tänker på vårt inflytande den dag vi går samman med Danish Crown. Då blir vårt inflytande bara promille.
-Inflytandet är mycket viktigt i HKScan, fastän många inte inser det. Det är viktigt med inflytande även när man ska avgöra om pengarna från vinsterna i bolaget ska delas ut till aktieägarna, eller läggas på slaktsvinspriset.
-Upplägget med att HK ska köpa Swedish Meats och sedan att HK fusionerar med Danish Crown blir allt uppenbart ju mer HKScan-affären diskuteras, säger hon. Först ville man inte alls tala om den saken, men nu sker diskussionen helt öppet. Det är i det perspektivet vi ska se dagens beslut och då är vårt inflytande otillräckligt även med 12,3 %.
-För litet inflytande är ett problem som är större, än att vi får många aktier som ger kapitalavkastning, menar hon.

Grisföretagarna är mest oroliga
-Inför stämman har många leverantörer till Swedish Meats hört av sig till mig. Jag hade väntat mig att gamla kooperatörer skulle ringa och beklaga att kooperativa Swedish Meats säljs till ett finskt börsbolag. I stället är det affärsmedvetna grisföretagare, som oroar sig för affärens upplägg och bristen på inflytande.
-Många är givetvis också besvikna på att det som utlovades vid fjolårets stämma och under hela våren inte är det samma som det som presenterats som styrelsens förslag. Utgångsläget var att handelns makt är för stor, vi behöver en partner som kan sälja köttet om inte handeln vill betala, samt att vi behöver kapital.
-Nu säljer man hela företaget, det finns ingen marknad för svenskt kött i HK, eftersom även HK förädlar inhemsk råvara och säljer egna produkter. Kapitalmålet uppfylls inte heller. Inget av det som var grund för partnerskapet har uppfyllts. Dessutom tappar vi inflytandet över vårt företag.

Förtroende för Borgström
-Däremot har jag stort förtroende för HKs ordförande Marcus Borgström, säger Gun Ragnarsson. Jag har hört honom flera gånger, vi har t o m haft honom här i Halland och han verkar vara en verkligt duktig ordförande. Det är ju positivt. Han vill inte lämna någon fråga förrän alla är överens. Det är efterföljansvärt. /LG 061213