Djurskyddarbetet föreslås integreras och flytta till Jönköping
Pressmeddelande Djurskyddsmyndigheten 061214

Den centrala myndighetsfunktionen för djurskyddet flyttas till Jönköping. Djurskyddspersonalen ska inte arbeta tillsammans utan integreras med övriga funktioner på verket. Detta föreslår utredaren Bertil Norbelie efter att ha snabbanalyserat formerna för den framtida Centrala djurskyddsfunktionen.

I budgetpropositionen för 2007 föreslår regeringen att Djurskyddsmyndigheten ska avvecklas och att det centrala myndighetsansvaret för djurskyddslagen överförs till Jordbruksverket. Förändringen ska vara genomförd den 1 juli 2007. Regeringen gav i november förre generaldirektören för Livsmedelsverket, Bertil Norbelie, uppdraget att snabbanalysera formerarna för överflyttningen. Analysen är nu klar och överlämnad till regeringen.

Flytt till Jönköping och integrering
Bertil Norbelie föreslår i sin analys att den centrala myndighetsfunktionen för djurskyddet ska ligga på Jordbruksverket i Jönköping. Därmed ställer Norbelie sig inte bakom tanken på en djurskyddsfilial i Skara. Han förslår även att djurskyddsfrågor inte ska handläggas av en egen enhet på Jordbruksverket utan integreras med Jordbruksverkets övriga verksamhet som rör djur.

Djurskyddsmyndigheten har under sin snart treåriga existens delat ut två typer av forskningsbidrag. Dels medel till djurskyddsbefrämjande forskning, dels medel för forskning om alternativa metoder till djurförsök. Bertil Norbelie förslår i sin analys att medlen och administrationen kring dessa överförs till Forskningsrådet FORMAS.

När de gäller Djurskyddsmyndighetens filial i Stockholm förslår Bertil Norbelie att Jordbruksverket behåller denna tillsvidare.

Läs Bertil Norbelies snabbanalys och direktivet som ligger till grund för analysen.