Eksternt bestyrelsesmedlem i Tican
Pressmeddelande Tican 061214

I forlængelse af Ticans generalforsamling d. 1. december 2006 har bestyrelsen udpeget Nils Dorin Jacobsen som selskabets første eksterne bestyrelsesmedlem.

Nils Dorin Jacobsen er bosiddende i Gistrup ved Aalborg, er gift og har 3 børn.

Oprindeligt er Nils uddannet hos ØK og har derigennem været udstationeret i Afrika. Efterfølgende har han været beskæftiget i ledende stillinger inden for salg og markedsføring hos Fibertex A/S og Uponor A/S, og de seneste 9 år har han beklædt stillingen som adm. direktør for Emborg Foods A/S.

Ticans bestyrelsesformand Jens Jørgen Henriksen ser frem til at styrke bestyrelsens kompetencer med Nils Dorin Jacobsens erfaring og kvalifikationer.

- Specielt på strategisk ledelse, koncernstyring og salg og markedsføring er det vigtigt, at vi kan styrke bestyrelsesarbejdet, og det er netop på disse områder, Nils er stærk. Han har desuden et indgående kendskab til salg og distribution af fødevarer i Østeuropa og Rusland, som jo også er nye spændende markedsområder for Tican. Både den faglige og personlige profil matcher således perfekt de krav, vi stiller til selskabets første eksterne medlem af bestyrelsen – slutter Jens Jørgen Henriksen.

Tican planlægger i øvrigt at indvælge endnu et eksternt bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i december 2007.

Ticans bestyrelse har konstitueret sig
På bestyrelsesmødet den 6. december 2006 konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Jens Jørgen Henriksen, Hunstrup
Næstformand Thorkild Jensen, Kåstrup
2. næstformand Per Pedersen, Kgs. Tisted

Nyvalg til bestyrelsen
Tom Mortensen, Hurup er valgt som nyt medlem til Ticans bestyrelse på generalforsamlingen den 1. december 2006.