Omöjligt uppnå svensk nivå för salmonella i Danmark

Den danska regeringen och Dansk Folkeparti har mycket fasta planer på att dansk gris- och nötproduktion på sikt ska vara fri från salmonella och campylobacter. Danmark vill därmed uppnå samma status som Sverige och få särregler i EU, hoppas man. Inför Dansk Svineproduktions förhandlingar med Fødevarestyrelsen om en ny handlingsplan efter nyår, kastar Dansk Svineproduktion in handduken. Projektet är omöjligt, det skulle kosta miljarder, säger ordföranden Lindhardt B Nielsen.
Det gäller förekomsten av salmonella i grisbesättningarna. Danska grisnäringen vill gärna få samma status som den svenska. I marknadsföringen framställer man redan ofta den danska nivån för salmonella som den lägsta i världen. Sverige, Norge och Finland räknas då tydligen inte.
-Vi gjorde ett saneringsförsök med att få bort salmonella DT 104. Det var ett begränsat projekt som kostade många hundra miljoner och vi fick endast bort ”det bättre hörnet” av de besättningar som hade den bakterien, säger Lindhardt.
-Att få bort all salmonella kan endast göras på svenskt sätt, att sanera varje smittad besättning. Det låter sig helt enkelt inte att göras, när salmonella finns i så många besättningar och i naturen. Det skulle bli ohyggligt dyrbart, säger han. Helt oöverskådligt dyrt.
-Att nå samma salmonellastatus som Sverige, och få särstatus i EU, handlar helt klart om miljarderkostnader, enligt beräkningar Dansk Svineproduktion gjort, säger han. Källa: LandbrugsAvisen /LG 061214