Atria Lithells överväger eget slakteri i Sverige!

-Vårt bud till Swedish Meats ligger fast till 31 december, säger Christer Åberg, Lithells vd, idag fredag kväll. Vi gör inga nya utspel just nu.
-Jag håller dock daglig kontakt med min koncernledning och min styrelse, så ingenting är säkert i den frågan, tillägger han för säkerhets skull.
-Det som sagts om våra offensiva satsningar i Sverige står jag för och de kommer att ske, vare sig vi kan göra det ihop med Swedish Meats, själva i egen regi, eller i samarbete med andra aktörer på marknaden.
-Slakt i egen regi är inte heller något vi utesluter, även om det är mindre sannolikt. Vi kan tänka oss att bli delägare i något slakteri, köpa ett, men även investera i ett nytt om det behövs.
-Vi köper idag ca 60 % svenskt kött av vårt köttbehov, mer än hälften från Swedish Meats. Vi vill fortsätta med den fördelningen svenskt kött och är angelägna om att få tag på svenskt kött. Vad de svenska inköpen innebär i volym, vill inte gå in på. Men vi ser nu oss om efter andra alternativ än Swedish Meats, säger han. Vi måste garantera oss långsiktig tillgång till svensk köttråvara, säger Christer.

Fortfarande en andra chans
-Jag ser i medierna att den majoritet för stadgeändringen som Swedish Meats styrelse hävdar, inte är så solklar som man låter påskina. Den drastiska sänkningen av grispriset på måndag kan inte heller uppfattas positiv av leverantörerna, när man vid stämman just lovat stabilare grispriser.

Hur ser tidsperspektivet ut för Lithells investeringar?
-Först måste vi se vad som händer 21 december på Swedish Meats andra extrastämma. Nu har vi fullständig fokus på detta. När vi vet utgången, kan vi planera. Det går inte att sätta någon tidsram, innan vi får veta förutsättningarna.

Hur är ditt förhållande till Swedish Meats styrelse och ledning idag? De var ju tills i början av året dina styrelsekamrater när du var extern ledamot.
-Klart att det är lite frostigt nu, säger Christer. Hur det än går 21 december ska jag ta kontakt med Swedish Meats styrelse och ledning. Vi kan nog från båda håll skilja på sak och person. Vi är ju inte personliga ovänner, även om vi har olika uppfattning om affärerna. /LG 061215

Läs mer om Lithells i slakteribranschen