Treårsavtalen kan ha kostat uppfödarna 40 – 50 mkr på ett halvår!

-De som tecknade treårsavtal i mitten på 2006 har gjort en riktigt dålig affär, sett nu ett halvår senare, säger Hans Agné, Avelspoolen. Det går att få ut väsentligt bättre priser för slaktgrisarna idag, under den hårda konkurrens som råder mellan slakterierna. Det är stor brist på grisar. Räknat enbart på privatslaktens högre grundnotering på 50 – 70 öre under hela hösten, är detta 50 missade miljoner till grisuppfödningen.

-I verkligheten är det ännu mera, eftersom rivet efter leverantörer och grisar höjt avtalstilläggen i höst och vinter och ligger långt över nivån i somras. Det har de
som väntat med att tecknat avtal tjänat på.

-Det förekommer sidoavtal även inom Swedish Meats som går långt ut vid sidan av banan, inte minst till dem som bygger nytt eller bygger ut, menar Hans, så det är inte bara privatslakten som plussar på bra ibland. Det förekommer t ex olika återbetalningsprocent och hur mycket som skrivs av tillväxtlånen.

-Vi insåg redan i juni i år att treårsavtalen skulle bli oförmånliga för både uppfödarna och för slaktsvinsmarkanden, säger Hans. Vi försökte t o m att få konkurrensverket att göra kontrakten ogiltiga. Men det misslyckades vi med.

-Långa avtal gör marknaden för grisar stel och orörlig, särskilt när väldigt många tecknar avtal. Det är över huvud taget fel betalningsmodell att leverera på avtal så lång tid som tre år, utan att i förväg veta vad man ska få i betalning, menar han.

-Vi har under senaste halvåret också sett att avtalen hämmar prisbildningen på slaktsvin, säger han. Vilken köpare behöver bry sig om priset, om grisarna kommer in utan att betala bra? /LG 061218

Kommentar: Det som Hans Agné befarar, bekräftas av några enskilda uppfödare som avvaktat med att teckna avtal. Det är mycket lättare att få ut bra extra tillägg för slaktsvinen nu i slutet av året, än vid halvårsskiftet.
-Ordningen från före juli är återställd, kommenterade en uppfödare.
Dvs att de s k personliga tilläggen börjar närma sig nivån före kontraktsreformen i början av juli. /LG 061218