Slaktsvinspriset sänktes två dagar
före köttförhandlingar

I går måndag 18 december höll Swedish Meats och andra slakterier förhandlingar med Hilton Foods om januari månads köttleveranser. Två dagar innan meddelades att råvaran, grisarna, sänks 60 öre/kg.

De halländska grisuppfödarna, som leder grisupproret, for nästan upp i taket och undrar hur egentligen förhandlingarna med handeln går till. Först sänker största leverantören av griskött, Swedish Meats, priset på råvaran och övriga slakterier följer efter, dock inte SLP. Man sätter samtidigt även ner partipriset.

Ett par dagar senare sätter man sig vid förhandlingsbordet och ska försöka få ett så högt pris som möjligt. Hur kan man få ett bra pris för grisköttet, om man redan före förhandlingarna prutat med sig själv, undrar man.

-Ingen annan som har något att sälja, sänker priset innan man börjar förhandla, säger Per Karlsson, Boarps gård. Vi kan ju aldrig få ett bättre pris än vi begär! Vad jag erfar har prisnivån sänkts i storleksordningen 75 öre i måndags, säger han.

Slaktsvinspriset har ingen betydelse
Bo Larsson sköter Swedish Meats förhandlingar med handeln. Han säger att avräkningspriset på slaktsvinen och partipriset inte har något inflytande alls på förhandlingsresultatet.

-Det är en mängd faktorer som påverkar priset, men i huvudsak är det tillgång och efterfrågan som styr. Vad säljer tyskarna för och vad säljer danskarna för? De priserna måste vi matcha, säger han. Vad svenska slaktsvinspriset är för tillfället, spelar ingen roll.

-Danskarnas priser speglar ganska bra var den internationella prisnivån ligger. Danskarna anpassar sedan slaktsvinspriset efter prisnivån på grisköttmarknaden.

-Vi kan inte bygga murar kring Sverige, utan måste anpassa oss till priserna runt om oss. Det har blivit allt billigare att importera, vilket lett till ökad import.

-Vi vet vilka volymer Swedish Meats har att hantera. Dem måste vi sälja till olika köttköpare. Hilton Foods, som vi förhandlade med i måndags, är en av många köttkunder, men inte ens den största. Förutom genom Hilton köper Ica in kött centralt och vi säljer även direkt till några stora butiker.

-Förhandlingarna går till så, att jag lämnar ett bud. Det lämnade jag till Hilton för en vecka sedan. Jag har alltså första tjing på att sätta priset. Hilton tog även in bud från andra slakterier. Hilton lämnar sedan motbud. I måndags slutförhandlade vi, säger Bo Larsson.

-Försäljningen för varje period är som vilken förhandling som helst, med givande och tagande. Perioderna vi förhandlar om är allt från dag till dag till upp till ett kvartal.

Om jag ska köpa en traktor och har fått ett bud på vad den kommer att kosta. Då sänker fabriken priset på alla traktormodeller, som gör att traktorfirman kan köpa dem billigare. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ta budet, utan att få pruta lika mycket som fabriken sänkt priset med. Vill inte köttköparna ha lägre pris om råvaran blir billigare?

-Vi handlar inte med traktorer, säger Bo Larsson, utan kött. Då är det internationella prisnivån som styr och många andra faktorer än när du ska köpa traktor.

Vilket pris förhandlingarna i måndags ledde fram till, vill Bo inte avslöja. Inte heller vilka kvantiteter det handlar om.

Fler sänkningar att vänta?
Per Karlsson och hallänningarna menar, att förutom att man inte ska sänka priset före en förhandling, så är det i Hilton-fallet ett pris som träder i kraft i januari. Det priset bör rimligen inte slå igenom på slaktsvinspriserna redan före jul.

-Har vi 60 – 75 öre ytterligare lägre slaktsvinspris att vänta i januari som följd av måndagens förhandlingar, undrar Per Karlsson. /LG 061219