Odörbefriad gödselhantering
– Agromek Danmark monter K 8126
Pressrelease Proxy Sweden och MPG 061220

I ett samarbete mellan de svenska företagen MPG Miljöprodukter AB och Proxy® Sweden AB kommer ett nytt koncept att presenteras under Agromek-mässan, i Danmark den 15/1 – 21/1 2007, som innebär att svinnäringen nu erbjuds möjligheter att både lagra och sprida flytgödsel från svin utan den odör som tynger näringen som helhet, inte minst PR-mässigt.

MPG har sedan drygt 30 år 1000-tals nöjda kunder i främst Norden, men också i andra delar av världen. Produkterna omfattar bassänger baserade på tätskikt i polyeten alternativt polypropylen. Det dukmaterial som används till taktäckning av exempelvis gödselbrunnar, är PVC med avancerad armering av sk. Panamaväv. Kom till vår monter där vi presenterar våra koncept och produkter närmare.

Proxy® Sweden AB presenterar under Agromek en helt ny produkt, Proxy™ Composting, baserad på ett svenskt patent, Proxy™. Metoden innebär att flytgödsel aktivt bearbetas med inverterad syresättning under uppsamlingsperioden i gödselbrunnen. Vid spridningen har man tillgång till ett odörbefriat gödsel som är nästintill luktfritt. Proxy™ Composting är helt mekanisk utan tillsatser av kemikalier.

Tillsammans erbjuder vi nu marknaden ett unikt koncept för lagring och kompostering av flytgödsel utan motsvarighet. Välkomna till vår monter K 8126 för närmare presentation och information.