Håkan Carlsson, Swedish Meats vice ordförande, avtackade Sören med en gåva från styrelsen. Bland uppvaktande var även förvaltningsrådet, m fl.
Siffran 6 blev Sörens avskedstal
-En knagglig resa mot framtiden
Sören Kvantenås tack och farvältal vid Swedish Meats stämma 070327

-22 +57 –92 +14 +32 +17 = +6. Vad står dessa siffror för? Det är inte temperaturerna i någon väderleksrapport, utan siffrorna i miljoner på nedersta raderna i Swedish Meats resultaträkning från 2001 och framåt. Dvs de år jag varit ordförande. Det är ganska futtiga resultat för ett företag med flera tusen anställda och 10 miljarder i omsättning.

6 miljoner i vinst på 6 år, visserligen efter efterlikvid de få år som efterlikvid delats ut, tyckte Sören Kvantenå inte var något bra facit, när han summerade tiden han varit ordförande och höll tack och farväl-tal till stämman 27 mars.

-Dessa siffror är kanske ett krasst sätta att se på tillvaron och sammanfatta en period, men resultatet i ett företag är viktigt för en ordförande och särskilt när vi letar efter en framtid.
-Siffran 6 är också ett koncentrat av svaret på frågan varför det blev viktigt för Swedish Meats att ingå partnerskap med ett annat företag. Siffrorna på nedersta raden, överskottet, måste vara större än vi haft i Swedish Meats, för att ett företag ska kunna överleva på sikt.

-Siffrorna jag räknade upp kan även riktas emot mig som ordförande, men det är något jag får ta. Jag inte styrts av några egenintressen, utan sett fakta sådan den är och försökt göra det bästa för Swedish Meats och därmed en stor del av svenska bondekåren.

-Det har varit en ganska knagglig resa, men med tanke på det fögderi jag ärvde är jag trots allt ganska nöjd och stolt över det vi åstadkommit styrelsen och företagsledningen tillsammans.

2001 var Swedish Meats ett sargat företag som slogs för sin överlevnad. Vi kunde nästan inte hålla nästan över vattenytan. 2002 trodde jag skulle bli bra och att vi avslutat stålbadet. Vi såg en framtid. Men jag bedrog mig. Omvärlden sprang snabbare än vi och vi måste ta till ännu radikalare förslag, samtidigt som vi gjorde en framtidsanalys.

-Jag har sagt det förut men säger det igen. Jag tror inte företaget på ett tre - fem års sikt skulle kunna överleva i sin gamla form. Det skulle definitivt inte vara bra för svenska slaktdjursproducenter.

-Nu har vi möjligheten att delta på en ny resa tillsammans med våra kollegor på andra sidan Östersjön. Varför inte utnyttja möjligheten till att öka ägandet samt inflytande i HKScan, samtidigt som vi tar chansen till en hyfsad värdetillväxt? Möjligheterna finns, men det gäller att våga. Kan vi bara koppla värdetillväxten till den enskilda bonden tycker jag inte alternativet är speciellt attraktivt.

Givetvis är vi en del medlemmar som skulle få en ansenlig mängd pengar om vi likviderar föreningen, men det är inte speciellt många av våra drygt 20 000 medlemmar som kan tillgodoräkna sig några större belopp.

Jag vill därför passa på att säga till er innan jag åker hem och ägnar mig åt mitt eget företag. Kanske är jag för mycket framtidsoptimist men: Våga ta chansen att utnyttja er gemensamma kraft på ett nytt sätt.

Tack för alla intressanta, arbetsamma och givande år tillsammans!

Referat: Lars-Gunnar Lanhard