Det er landmandens ansvar
Pressmeddelande Danske Svineproducenter 070402

At det kan lade sig gøre at transportere grise på den måde, som Danmarks Radio præsenterede seerne for i Tv-avisen i aftes, er rent ud sagt chokerende.

Danske Svineproducenter tager på det kraftigste afstand fra transporten og anerkender, at vi som ansvarlige landmænd nu endnu mere aktivt må tage ansvar for, at vores dyr bliver transporteret på en fuldt forsvarlig måde. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at en lignende situation ikke kan opstå igen.

Derfor vil vi fra dags dato opfordre alle vores medlemmer til at begrænse transporten af deres dyr til at foregå inden for 24 timer og indenfor EU’s grænser. Som systemet fungerer i dag, ved de færreste landmænd reelt, hvor deres dyr transporteres hen, når de er solgt til eksport. Vi vil fremover opfordre alle vores medlemmer til at kræve yderligere oplysninger om, hvor dyrene skal transporteres hen, og sige nej til de lange transporter.

Allerede ved årsskiftet sagde Danske Svineproducenter til adskillige medier, at vi burde kunne afsætte alle vores dyr indenfor en transporttid på 24 timer – det mener vi stadig. Danske Svineproducenter har sammen med Dansk Landbrug i dag indkaldt til møde med alle væsentlige transportører i branchen for at indskærpe, at vi tager kravene til dyrevelfærd meget alvorligt og hverken kan eller vil acceptere svigt fra transportbranchen. Vi vil hurtigst muligt sammensætte vores eget sæt interne regler, som vi vil kræve, at transportørerne skal leve op til, for at vi kan anbefale vores medlemmer et samarbejde.

Der findes ingen officiel statistik, som nøjagtigt viser, hvor mange dyr der transporteres over 24 timer, men branchens bedste bud er, at 80 procent af de danske grise transporteres under 8 timer, og over 95 procent af grisene transporteres under 24 timer.

Der er efter vores bedste opfattelse overhovedet ingen grund til at transportere levende grise over 24 timer.