Gristransporten började i Randers på Jylland, gick genom Sverige och med färja till Klaipeda, men stoppades vid lettisk-ryska gränsen. Grisarna skulle till Ryssland. Karta ur dansk TV.
Grym dansk gristransport via Sverige upprör hela Danmark idag

21 mars stoppade lettiska veterinärmyndigheter en gristransport med mer än 1 000 smågrisar till Ryssland, som varit på väg utan uppehåll 127 timmar utan mat och vatten. Ett 100-tal grisar var döda, en del hade börjat äta av varandra och de badade i urin och gödsel, enligt Danmarks Radio.

I går visades de lettiska veterinärmyndigheternas bilder i dansk TV och i dag är hela Danmarks grisetablissemang i krismöten. Alla transporter utanför EU som pågår längre än 24 timmar har stoppats med omedelbar verkan. Föreningen Danske Svineproducenter uppmanar sina medlemmar att bojkotta djurtransportören Peter Ottesen, vars bilar utförde transporten.

Transporten gick från Randers på Jylland, via Själland, Öresundsbron, genom Sverige till Karlshamn och färja till Klaipeda i Litauen och genom Lettland. Grisarna skulle till Ryssland, men vid lettisk-ryska gränsen stoppades transporten för gott av veterinärmyndigheter och de överlevande djuren släpptes ut ur transportbilarna. De var två i följe. En del grisar avlivades dock på platsen p g a skador, såsom brutna ben, samt dålig kondition.

Frågan för oss i Sverige är om inte transporten redan i Karlshamn överskridit, eller varit på väg att överskrida de transportregler som gäller i hela EU?

Dessutom gäller väl fortfarande den överenskommelse mellan danska och svenska lantbrukens topporganisationer, att levande danska djur inte ska transporteras genom Sverige p g a risk för spridning av PRRS?

Inte första gången
I Danmark har redan tidigare de långa transporterna varit föremål för mediernas intresse. Helt nyligen tvingades SPS-sällskapets vd avgå efter kritik mot företagets brott mot transportbestämmelserna i Danmark och EU. SPF-sällskapet är de danska slakteriernas egna företag.

Dansk TV, radio och andra medier gör upprörda inslag och intervjuar politiker och myndighetspersoner. Man konstaterar att det finns nästan total majoritet i Folketinget om skärpta bestämmelser och sanktioner vid överträdelser som leder till lidande för djuren. Man kräver även att lagarna i EU skärps ytterligare, vilket även vi så småningom får del av. För oss kan det bli problem med kortare transporttider, eftersom vi har ett avlångt land. Danmark klarar korsa landet på kortare tid än vi.

Danske justitieministern har idag diskuterat i TV om olika och alternativa sanktioner för transportörer som bryter reglerna om transporttider, t ex att djurtransportbilarna ska beslagtas och förverkas. Men en sådan lag kan bli verkningslös om transportbilarna leasas och inte ägs av transportören, sa justitieministern. Det förslag hon fastnade för i TV-debatten är att hela intäkten från transporten beslagtas + att det utdöms mycket höga böter.

Enligt dansk TV har den nu aktuelle transportören stått till svars för misshandel av djur under transport mer än 30 gånger och han har varit frihetsberövad och fått böta 250 000 dkr. Det har inte hjälpt.

Senare under dagen meddelade Fødevarestyrelsen, danska motsvarigheten till Livsmedelsverket, att Ottesens företag inte längre får transportera djur om de varar över 8 timmar. Ottesen meddelade samidigt att han säljer åkeriet.

Smågrisarna från Danmark skulle levereras till grisbesättningen Kampofarm i Ryssland, enligt Danmarks Radio. Orsaken till den långa transporten förklarar Ottesen bero på att ryska myndigheterna inte släppte in transportbilarna p g a oklara papper. Bilarna blev därför stående flera dagar vid gränsen.

Företaget har transporterat grisar i 30 år.

Största förtroendekrisen någonsin
Det har varit ganska lugnt i Danmark senaste tiden vad beträffar upprörande reportage kring dansk djurhållning, köttkvalitet, salmonella, m m. De nu uppmärksammade djurtransporterna har släppt loss mediadrevet. Senast var det bogsåren på suggor som var följetong nr 1. Nu är debatten om bogsår aktuell igen och det kommer nog fler känsliga frågor. Alla medier letar efter alla svagheter.

-Det här är den värsta förtroendekris danskt lantbruk befunnit sig i, bedömer förtroendemän i toppen av lantbruksorganisationerna. Inte nog med detta, stormen är fullständig även innanför väggarna i Folketinget, konstaterar man.

Jordbrukets organisationer använder taktiken "hel pudel" och erkänner problemen, även om bilderna från djurtransportbilarna vid lettisk-ryska gränsen beskrivs som tendentiösa, men otäcka.

-Vi ska ta hand om problemen, säger man, och det ska inte kunna hända igen. Handlingsplaner, även för oväntade händelser ska utarbetas, berörda ska gå på kurser, självkontrollprogram ska utarbetas, osv. /LG 070402

Har du bredband och vill titta på TV-inslaget, gå in på www.dr.dk och klicka på tv längst upp och Det vil jeg se, därefter Programmer och Søndag 21.