Kerstin Sigfridson produktutvecklare
av Piggfor-fodren efter Leif Göransson
Artikel i GRIS nr 2 2007

Kerstin Sigfridson tar över ansvaret för produktutvecklingen av Lantmännens Piggfor-sortiment 1 juni. Leif Göransson slutar och övergår till att jobba 40 procent inom Lantmännens foderdivision och dotterbolaget AS-Faktor AB. Resten av tiden ska han driva egen konsultverksamhet.

Detta blev resultatet efter de personalförhandlingar som följde efter beslutet att lägga ner Sveriges Svincenter i Svalöv. Besättningen avvecklas, byggnaderna säljs och försöken läggs ner och flyttas till dels ökade fältförsök i bruksbesättningar, dels till andra försöksanläggningar som uppdrag. Var uppdragsförsöken läggs är inte klart.

Åse Hederström och hela personalen i stallarna slutar 1 juli.

-Några problem för stallpersonalen att få jobb är det nog inte, säger Leif. Vilken grisuppfödare vill inte anställa en grisskötare med så mycket erfarenhet och information om svinskötsel och speciellt utfodring som vår personal har?

Kerstin, Malin och Åsa ett team
Kerstin blir alltså produktutvecklare för alla grisfodren och arbetar närmast tillsammans med Malin Slåtterman, Åhus, som är produktchef för slaktsvinsfodren, samt Åsa Svensson, Lidköping, som är produktchef för sugg- och smågrisfoder. Var Kerstin får sin arbetsplats är inte helt klart, men troligtvis i Malmö.

Produktutvecklare för fjäderfäfodren blir Annsofie Wahlström, Lidköping. Hon blir samtidigt produktchef.

Försöksgården Viken, för nötfoder, blir kvar utan förändringar, men med en något slimmad budget. Där blir det två produktutvecklare och två produktchefer.

Det har även utsetts en samordnare för foderförsöken. Det blir Thomas Andersson, Lidköping, som nu arbetar med nötfodren.

Avancerad grundforskning i AF Faktor AB
Leif delar sina 40 % arbetstid inom Lantmännen till 20 % i foderdivisionen och 20 inom AS Faktor AB. AS Faktor är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom Lantmännen. Det utvecklar produkter kring AF, Antisekretorisk Faktor, ett kroppseget protein som upptäcktes för 20 år sedan och så småningom blev en produkt som användes i smågrisfoder. Senare har AF mest uppmärksammats inom humanmedicinen och produkter utvecklats som har effekt mot Crohns sjukdom, ulcerös colit, kronisk diarré, Ménières sjukdom och mastit (mjölkstockning). AF Faktor har även utvecklat produkter ur havre för glutenalergiker.

Lars-Gunnar Lannhard
Kerstin Sigridsson utvecklar grisfoder
Leif Göransson forskar vid AS Faktor AB