Lantmännens projekt Blåljus närmar sig målet
Pressmeddelande Lantmännen

Trots en ovanligt besvärlig skörd med minskad volym spannmål sparade Lantmännen Lantbruk 60 miljoner kronor i spann-
målsverksamheten under 2006. Det innebär att projekt Blåljus, som ska effektivisera Lantmännens spannmålsverksamhet, följer plan. Kostnadsbesparingarna går som planerat.

Målet för projekt Blåljus är att öka Lantmännens betalningsförmåga för spannmål med 10 öre per kilo. För att lyckas med detta skall 200 miljoner kronor sparas inom spannmålsverksamheten till år 2009. Beslutet att genomföra Blåljus togs i januari förra året. Lantmännen Lantbruk har redan lyckats spara 60 miljoner kronor 2006.

– Vi är på helt rätt väg och jag är väldigt nöjd med att vi följer utsatt plan. Det är en rejäl utmaning att minska kostnaderna med 40 procent, förändra hela varuflödet och samtidigt utveckla och effektivisera vår verksamhet, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännen Lantbruks spannmålsdivision och ansvarig för projekt Blåljus.

– Det finns idag inget som förändrar de bedömningar vi gjorde för ett år sedan angående våra anläggningar. Däremot kan förändringarna ske fortare än vi trodde. Ett fortsatt högt tempo i förändringsprocessen är av största vikt, fortsätter Mikael Jeppsson.

Strukturförändringen med färre silor och ett rakare varuflöde är de stora utmaningarna i projektet. Samtidigt har utvecklandet av nya tjänster gått framåt. Terminshandeln har fått vind i seglen och intresset är stort från odlarna. Antalet terminsavtal har redan passerat 700, vilket är en rejäl ökning jämfört med 2006.

Från den 1 januari finns en helt ny driftsorganisation för hantering och mottagning av spannmål i de kvarvarande anläggningarna.

Ett särskilt projekt, Kraftuttag, säkerställer att denna organisation blir så effektiv som möjligt.