Fakta
Grisarnas järnstatus mäts på samma sätt som hos oss. Man mäter hemoglobin-koncentrationen i blodet, det s k Hb-värdet.
Nivån ska helst ligga över 100 g/l. Grisar med Hb under 70 är anemiska, dvs de har blodbrist. Där hamnar dom direkt om de inte får något järntillskott.
Siktar man på ett Hb på 100 så har man en god säkerhetsmarginal.
Erik W Norinder Kerstin Sigfridson
TorvoJärn Extra utnyttjar smågrisens
naturliga beteende att böka utomhus
Artikel i GRIS 3 2007, Erik W Norinder, produktchef, Kerstin Sigfridson, produktutvecklare

D
et är välkänt att den nyfödda grisen föds med väldigt små järnreserver i kroppen. Suggmjölken förser grisen med skräddarsydd näring, men innehåller inte tillräckligt med järn för att täcka den diande grisens behov. Man kan undra varför. Svaret finns i grisens ursprung. Fastän att våra tam-risar har grisat inomhus i många generationer så är deras järnförsörjning anpassad till att små-grisarna i princip direkt efter födelsen har tillgång till järnrik jord att böka i. Ett beteende som dom behöver lära sig fort för att klara sig i det fria.

Från idé till färdig produkt
Alla som provat torvbaserade järnprodukter av foderkvalitet har säkert märkt grisarnas förkärlek för att böka i torven. Därför väcktes idén att göra en torvbaserad järnprodukt att användas som enda järntillskott till den diande grisen. I stora besättningar kan järntillförseln via injektion eller pasta bli en ganska krävande arbetsuppgift. Diskussionerna om att injektionen kan öka risken för ledinflammationer har också påverkat viljan att ta fram en alternativ produkt för järntillskott.

Vi började med att se hur väl grisarna skulle klara sig om de fick fri tillgång på TorvoJärn direkt efter födelsen. Försöket visade att det gick bra, men inte tillräckligt bra. Vi kunde däremot konstatera att det absolut inte var några problem med att få de små grisarna att äta torven redan någon dag efter födelsen, snarare tvärt om.

Nästa steg blev att vidareutveckla
TorvoJärnet och anpassa den till den lilla grisen. Försöken fortsatte på Sveriges Svin Center. Resultaten visade snabbt att vi var på rätt väg. Endast 1 gris av 75 hade ett Hb under 80 (se faktaruta). Inte minst viktigt var att stallpersonalen var mycket nöjda med den nya produkten. Smågrisarna åt snabbt och gärna av nya järntorven. Andra fördelar var att det var lättare att få dom att äta vanligt foder och att kullarna höll bättre rent på utfodringsplatsen. Det fanns helt enkelt ingen anledning att gå tillbaka till de gamla rutinerna. Protect TorvoJärn Extra, som produkten heter har används som enda järntillskott till smågrisar på Sveriges SvinCenter sedan sommaren 2006.

Efter de positiva erfarenheterna från försöken på Sveriges SvinCenter var det dags att dokumenterade effekten av Protect TorvoJärn Extra i fält. Fältförsöken genomfördes i 3 kommersiella besättningar. I varje besättning utfodrades 5 slumpmässigt utvalda kullar med 0,5 liter Protect TorvoJärn Extra per dag. Järn-torven gavs från den tredje dagen och fram till avvänjning. Hb-mätningarna utfördes av veterinär från Svenska Djurhälsovården.

I medeltal var Hb-värdet 119 g/l vid 21 dagars ålder och 118 g/l vid avvänjning. De nivåerna visar att Protect TorvoJärn Extra fungerar utmärkt som enda järntillskott till diande smågrisar!