Nytt avtal inom livsmedelsindustrin
Pressmeddelande Livsmedelsarbetarförbundet 070403

På tisdagskvällen kom Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen överens om ett nytt riksavtal. Avtalet löper över tre år och håller sig inom den fastlagda ramen om 10,2 procent.

Genom att bla ”frysa” OB-tilläggen i nuvarande avtal under ett år har utrymme skapats för en satsning på de lägsta lönerna.

Man har också kommit överens om att ge de lokala parterna möjlighet att förlänga beräkningsperioderna för arbetstidsförläggning vilket frigör ytterligare utrymme för växling av övertidsersättningar till ordinarie löner.

Avtalet innebär en kraftfull ökning av lägstalönerna med 1 400 kr per månad. Parterna har också kommit överens om riktlinjer och praktiska råd för lönekartläggning i syfte att identifiera och undanröja osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

- Det känns skönt att vi kommit i mål och att vår kraftiga markering av de lägsta lönerna kunnat förverkligas. Med detta har vi kunnat minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Vi är också tillfreds med att vi äntligen kunnat lösa nationaldagsfrågan genom att utöka arbetstidskontot med 2,5 timmar, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. Livsmedelsarbetarna är hårt skadedrabbade och parterna har därför också kommit överens om satsningar på att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö genom skarpare skrivningar i avtalet.

Det innebär bla satsningar på utbildning och introduktion, rehabilitering och företagshälsovård. I syfte att underlätta det lokala partssamarbetet kring arbetsmiljö, arbetstider och andra kollektivavtalsfrågor har man kommit överens om att inrätta ett speciellt råd där de lokala parterna kan begära stöd och rådgivning.

- Dåliga arbetsmiljöer och ett stort antal arbetsskador har länge varit ett stort bekymmer för branschen och det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att Livsmedelsföretagen har lika höga ambitioner som oss, avslutar Nilsson.

Avtalskrav