Annika Bergman föreslås bli ordförande
i Sveriges Grisproducenter
Artikel i GRIS nr 3 2007

Valberedningen föreslår att Annika Bergman efterträder Lars Hultström som ordförande för Sveriges Grisproducenter vid stämman i sommar. Annika driver grisproduktion vid Elgesta, Närkes Kil, 700 suggor delvis integrerat, tillsammans med sin exmake Johan. Hon har även en rad andra styrelseuppdrag.

-Vi är ännu inte färdiga i valberedningen med förslag till övriga ledamöter. Vi började med att lösa ordförandefrågan, eftersom den kräver mera tid, säger valberedningens ordförande Bo Andersson, Skaraborg.

-Valberedningen tror att Annika är en bra kandidat. Hon brinner för grisfrågorna.

-Eftersom ingen annan i styrelsen önskade komma i fråga, var vi tvungna att leta kandidater utanför styrelsen. Vi hade tänkt att flytta upp Annika till vice ordförande redan i fjol, för att förbereda en efterträdare till Lars. Men i stället önskade hon avgå. Nu gör hon comeback och har då fördelen att ha en kort startsträcka för att sätta sig in i styrelsearbetet.

-Att hon är kvinna är ju ingen nackdel, men det har inte varit något övervägande skäl att föreslå Annika, säger Bo.

-Annika sitter i Lantmännen Lantbruk styrelse, men den posten kommer hon att avsäga sig, säger han.

Lars-Gunnar Lannhard