Tre nya ledamöter i Lantmännens styrelse
Pressmeddelande Lantmännen 070425

Vid Lantmännens föreningsstämma, som hölls i Stockholm den 25 april, invaldes Elisabet Annell, Nils Lundberg och Hans Wallemyr som nya ledamöter i koncernens styrelse.

- Jag intresserar mig särskilt för varumärkesfrågor och vill öka kundorienteringen inom Lantmännen, säger Elisabet Annell.

- Lantmännen är inne i en förbättringsprocess och jag ser det som en stor utmaning att skapa acceptabel lönsamhet, fortsätter Nils Lundberg. Hans Wallemyr konstaterar att det handlar om att få Lantmännen att fortsätta vara det stabila och lönsamma företag som det varit och vill fokusera på det strategiska arbetet inom koncernen.

Vid stämman omvaldes Birgitta Carlander och Bengt-Olov Gunnarson för en ny mandatperiod på två år. Samtidigt avtackades styrelseledamöterna Christina Birger, Lennart E Bengtsson, Nils Orrenius och Bo Sundström.

Lantmännens styrelse består därmed idag av Elisabet Annell, Thomas Bodén, Paul Bergqvist, Birgitta Carlander, Bengt-
Olov Gunnarson, Nils Lundberg, Thomas Magnusson, Olle Nilsson, Hans Wallemyr, Stig Agnåker, Gert Gustavsson och Tommy Brunsärn. Sekreterare i styrelsen är Lena Weman.

Till ny förtroendevald revisor valdes Lars Falck.