Dags för internetauktion
och svensk terminshandel!?
En del svenska slakterier har sedan länge så skriande brist på slaktgrisar, att försäljningen och expansionen hämmas allvarligt. Det ser inte ut att bli bättre. Svenska produktionen av slaktsvin minskar, enligt senaste statistik.
Andra svenska slakterier har samtidigt överstående grisar.
Spotmarknaden är visserligen en regulator, tillkommen under senare tid, men internetauktion kan vara en annan och kompletterande väg till försäljning av grisar till marknadspris. Vid internetauktion kan det slakteri som har tillfälligt behov av fler grisar, köpa kompletterande volymer. Internetauktioner ger även indikationer på vart prisbilden är på väg, till ledning för den som ska anmäla grisar. På internetauktion kan vem som helst köpa slaktsvin, även Danish Crown, Tican och andra slakterier utomlands.
Behöver vi kompletterande system för handel med slaktgrisar? Scan har meddelat att man inte tänker hämta slaktsvin vid alla gårdar i framtiden. Auktion kan vara en alternativ försäljningsväg.

Dags även för terminshandel!?
Det kanske även är dags för terminshandel? Ett slakteri som tecknar långa leveranskontrakt på köttprodukter vill gärna veta vad grisarna kostar när leveransen ska ske, t ex om två, tre månader. Det vet slakteriet om man köper ett terminskontrakt. I andra länder är handel på temin mycket vanligt. Det är t ex få danska uppfödare som inte köper soja på termin.
Noteringen kan tänkas bli rörligare, om priserna för långa leveranskontrakt fastställs vid terminshandel.
Även terminspriser, eller futurepriser som man också säger, visar ofta vart prisbilden är på väg.
Om slakteriernas långa leveranskontrakt säkras via terminshandel, kan noteringen bli rörligare, eftersom den då bättre speglar den veckovisa betalningsförmågan och inte vad de långa kontrakten kan kosta.
Säg din mening, behöver vi internethandel och terminspriser? Du kan rösta på www.grisportalen.se och när du röstar kan du även skriva dina synpunkter på mina frågor.
Läs mer
JAinternet@grisportalen.se
NEJinternet@grisportalen.se
JAtermin@grisportalen.se
NEJtermin@grisportalen.se