Sörmlänning och smålänning till LRFs styrelse
Pressmeddelande LRF 070423

LRFs förbundsstyrelse föreslås få två nya ledamöter vid riksförbundsstämman på Sånga-Säby den 29-30 maj. Valberedningen föreslår att Lars Hultström och Thomas Magnusson väljs in i styrelsen.

Två av ledamöterna i LRF-styrelsen har bett att få avgå vid årets stämma. Det är Sören Kvantenå, som sedan han lämnat Swedish Meats styrelse också vill lämna LRFs styrelse och Thomas Bodén, som behöver koncentrera sig på arbetet som ordförande i Svenska Lantmännen. Till nya styrelseledamöter föreslår valberedningen istället Lars Hultström, Fors Säteri, Katrineholm och Thomas Magnusson, Rinkaby, Tävelsås.

Lars Hultström, 53 år, driver tre gårdar med integrerad grisproduktion med cirka 1000 suggor. Han har 250 hektar åker och 300 hektar skog. Han har även erfarenhet från nötköttsproduktion.

Lars har utbildning från bland annat lantbruksskola, fil kand i ekonomi vid Uppsala universitet samt en lantmästarutbildning. Han har tidigare jobbat som säljare på Odal Maskin och tog 1983 successivt över ansvaret för driften på familjeföretaget.

Lars är nyvald ordförande i Swedish Meats och styrelseledamot i Scan AB, ordförande för HS Konsult AB i Mälardalen och ordförande för Sveriges Grisproducenter. Det senare tänker han dock lämna vid stämman i juni.

Thomas Magnusson, 56 år, driver lantbruk, som är inriktat på mjölkproduktion, växtodling och skog, tillsammans med sin son. Hans utbildning består av tekniskt gymnasium samt grundkurs och driftledarkurs på lantbruksskola. Efter 12 års anställning på dåvarande Driftsbyrån övertog Thomas föräldragården, som han utvecklat till ett modernt mjölkföretag med tillhörande köttproduktion.

Sedan två år är han ledamot i Svenska Lantmännens koncernstyrelse och i styrelsen för Ryssby Naturbruksgymnasium. Han har tidigare bland annat varit ordförande i LRF Kronoberg, som sedan blev LRF Sydost och är därmed välkänd i LRF-sammanhang.

Vid årets stämma går också mandattiden ut för LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson. Valberedningen föreslår dock enhälligt att han väljs om på ytterligare ett år. Anledningen är att Lars-Göran Pettersson enligt valberedningen har ett stort förtroende i och utanför LRF och gör ett omvittnat bra jobb som förbundsordförande.