Suspension af autorisation for to dyretransportvirksomheder
Pressmeddelande Fødevareregion Nord 070629

Fødevareregion Nord har fredag den 29. juni suspenderet virksomhederne N.V. Randers A/S og Henrik Westergaard Transport Aps.' autorisation til at transportere levende dyr. Suspensionen gælder foreløbig for to måneder.

Ejerne af begge virksomheder er i forvejen politianmeldt for en række lovovertrædelser i forbindelse med transport af svin til Tyskland.

Fødevareregionen har gennemgået oplysninger fra de to virksomheder til det internationale sporbarhedssystem for transport af levende dyr, TRACES. Ved denne gennemgang er konstateret mere end 30 tilfælde, hvor de har givet urigtige oplysninger om bestemmelsesstedet for transporter af svin til Tyskland.

Urigtige oplysninger om transporter af levende dyr indebærer en alvorlig risiko i tilfælde af, at der konstateres smitsomme sygdomme blandt dyrene. Systemet for opsporing og bekæmpelse af sådanne sygdomme bygger på, at transporter af dyr kan dokumenteres hele vejen fra besætning til slagtning eller andet bestemmelsessted.

Desuden rejser de urigtige oplysninger en stærk mistanke om, at den danske transportbekendtgørelse er overtrådt, ligesom EU´s forordning om transport om levende dyr er overtrådt. Bl.a. tyder meget på, at søer til slagtning er blevet transporteret i mere end de 8 timer, der af hensyn til dyrevelfærden er fastsat som maksimum i transportbekendtgørelsen.