Forskare oroade över smitta med resistent salmonella

I gris-, nöt- och kycklingkött från andra länder än Danmark var 30 % av funna salmonellabakterier resistenta mot 1 - 3 slag av antibiotika. 28 % var resistenta mot fler slag av antibiotika, dvs multiresistenta. I danskt kött var det 22 resp 4.

Salmonella hittades i 11,8 % av proverna på importerat kött och 1,4 % i danskt kött.

Undersökningen har gjorts av Statens Serum Institut och Fødevareinstituttet, DTU, i Danmark.

-Det är alarmerande hög förekomst av multiresistenta salmonellabakterier, säger gruppen som gjort undersökningen.

Relaterat till antalet danskar som får problem med resistent salmonella, finns ingen annan förklaring än att de antingen smittats utomlands, eller köper kött från andra länder än Danmark, där resistent salmonella är mer utbredd.

Forskarna är bekymrade över utvecklingen och säger att internationella insatser måste till för att minska förekomsten av resistent salmonella i alla länder. Det hjälper inte att ett enskilt land gör stora insatser, när dels handeln med kött ökar, dels människors resande ökar. Källa: DMA. /LG 070704