Ett lass suggor till Tyskland mer per vecka från Sverige

-F n kör vi tre vändor per vecka till Tyskland med 100 suggor per lass, mot två lass tidigare, säger Torbjörn Eriksson, Erikssons Djurtransport, Tomelilla. Men om det är en följd av att transporterna av suggor från Danmark minskat, det är för tidigt att säga. Leveranserna från Sverige har alltid gått lite upp eller ned.

-Det kan säkert gå att öka exporten av suggor till Tyskland, säger Torbjörn. Tyska slakterier vill ha fler suggor, så det finns inga begränsningar i mottagningen. Och säkert inte nu när danskarna levererar färre.

-Det är mest priset som styr, säger Torbjörn. Nu är vinsten 1,50 kr per kg sugga, när du levererar till Tyskland. Tyskarna betalade tidigare tre kronor bättre per kilo sugga än de svenska slakterierna.

-1,50 kr är inte heller för lite att ta vara på som marginalintäkt, men det är ju ännu mer intressant med 3 kr, säger han. Jag hoppas prisnivån går upp igen i Tyskland.

-Några problem att hålla tidsgränserna vid transporterna är det inte, säger Torbjörn. Vi ligger med goda marginaler.

Vid export får grisar transporteras max 24 timmar, enligt EUs och Sveriges djurskyddsbestämmelser, innan de måste stallas in för vila. /LG 070705