Framgångsrik förhandlingstaktik i EU

Jordbruksdepartementet har tagit fram en sammanställning av hur förhandlingar och beslut har varit i EU under jordbruksminister Eskil Erlandssons första tid som minister. En sak är tydlig och det är att om man gör sig förhandlingsbar syns det genom positiva resultat.

– För oss handlar Europasamarbetet inte om vem som är bäst på att smutskasta EU här hemma, eller vägra gå med på kompromisser. För oss handlar Europasamarbetet i första hand om att göra tidiga och tydliga inspel för att därefter bygga allianser för våra förslag. I andra hand handlar det om att göra en bra förhandling, så att vi får igenom så stor del av vår politik som möjligt. Först då blir samarbetet meningsfullt och ger något tillbaka till Sverige, i form av inflytande, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

– Eftersom jordbrukspolitiken är gemensam inom EU är det viktigt att Sverige når framgångar på EU-nivå. Sedan jag blev jordbruksminister har Sveriges linje varit att lägga fast ett mål, som vi jobbat stenhårt för att nå. Men också att ständigt vara förhandlingsbara, så att Sverige alltid ska vara en intressant förhandlingspartner. Då är vi också med och tar fram besluten, fortsätter Eskil Erlandsson.

– Ett konkret exempel på hur vår taktik lyckats är att vi har sänkt torskkvoterna i Östersjön. Den socialdemokratiska regeringen ställde sig i ett hörn och sa bara att de vill ha nollkvoter på torsken men resultatet blev tyvärr det motsatta – kvoterna minskade inte ett dugg under de senaste 5 åren – tvärtom så ökade kvoterna med den taktiken. Mitt mål är också att minska kvoterna så mycket det bara går men jag har valt en annan taktik, att förhandla och det har gett resultatet att torskbeståndet fått bättre utsikter – kvoterna har gått ner för första gången på många år. Vi har fått till en mer hållbar fiskepolitik som på sikt kommer att göra att vi får tillbaka det goda beståndet av torsk som vi hade tidigare. Andra beslut jag gärna lyfter fram är att vi lyckats få igenom ett direktiv som höjer djurskyddet för Europas 4 miljarder kycklingar och en återhämtningsplan för den utrotningshotade europeiska ålen, avslutar Eskil Erlandsson.

Therese Bengtsson
Pressekreterare