Reiseruter med digitale kart og GPS-informasjon åpnet i NBG-nett
Meddelande NBG 070621

Stadig flere bruker GPS når de er på reise. Dette har NBG tatt konsekvensen av. Når er våre reiseruter åpnet hvor man kan finne NBG-bedriftene langs reiserutene, skrive ut informasjon og digitale kart og dessuten finne GPS-informasjon.

NBG har i lengre tid arbeidet for å utvikle reiseruter rundt om i landet hvor digitale kart for hver bedrift og GPS-informasjon står sentralt. Takket være databasen NBG-nett, med oppdatert informasjon om hver enkelt NBG-bedrift, og fordi Innovasjon Norge har støttet utviklingsprosjektet, har vi nå kunne åpne de første reiserutene.

De to første rutene går Oslo - Kongsvinger - Elverum - Tynset - Røros og Tromsø - Alta - Kautokeino - Karasjok - Lakselv - Hammerfest / Nordkapp. Flere ruter blir lagt ut etter hvert, men det er viktig å sikre at plasseringen er helt riktig for hver enkelt bedrift. Her får man stedet plassert nærmest på meteren, så da er det ikke rom for særlig avvik!

Ved siden av omtalen av hver enkelt bedrift (Vis bedrifter i menyen), er det en knapp for utskrift. Denne gir et faktaark om bedriften med alle nødvenig kontaktinformasjon inkl. bedrfitenes lengde - og breddegrader - som så kan legges inn i en GPS. Da kan du kjøre rett til døra!

Som temapresentasjon, er det lagt inn oversikt over godkjente Gardsmathane-bedrifter. Foreløpig er bedriftene i Nord-Trøndelag og Rogaland lagt inn - også disse med digitale kart og GPS-informasjon i tillegg til faktainformasjonen som hentes fra NBG-nett.

Reiserutene finner du som en egen knapp i menyen på åpningssiden i NBG-nett: www.nbg-nett.no

Reiserutene har allerede vagt noe oppsikt og er gitt mediaomtale. Bl.a. har det viktige nettstedet boarding.no tatt inn omtale av reiserutene, i tillegg til flere andre medieoppslag rundt om i landet.