Kommentar från Dahlbergs Slakteri

-Jag höjer priset på måndag, men jag ska fundera över helgen på hur mycket jag ska höja, säger Per-Olof Dahlberg, ägare till Dahlbergs Slakteri och med en fot även i Bergungen, en satellitbesättning som producerar 26 000 slaktgrisar per år.

-Det är nödvändigt att få upp noteringen på grisar och även nöt på sikt. Spannmålspriset har redan stigit 20 - 30 öre och väntas fortsätta stiga. När fjolårsskörden är förbrukad, måste pengarna fram till nya inköp av foder till väsentligt högre priser. Jag har hört priser på havre på 1,20 kr per kg och dagens grispris sattes redan när havren kunde köpas till nästan halva priset.

-Allt tyder på att fodret blir dyrare, så det är nödvändigt att höja grispriserna nu för att förhindra för stor nedgång i produktionen. Jag har redan problem med flera köpare av smågrisar som är tveksamma till att sätta in smågrisar om inte priset på slaktgrisar höjs. Består tveksamheten, kommer det att skapa överskott på smågrisar.

-Det är f ö inte bara spannmålspriset som stiger. Vi måste hantera höjda löner, dyrare energi och höjda räntor också. Ränteökning med 1 % är inte orealistisk på lite sikt. /LG 070706