Kommentar från Dalsjöfors Slakteri

-Vi höjer noteringen på slaktgrisar 50 öre på måndag. Smågrisarna väntar vi lite med.

-Vi måste ge uppfödarna av grisar en tydlig signal om att noteringen verkligen blir högre framöver, säger vd Peter Johansson, Dalsjöfors Slakteri. 50 öres omedelbar höjning visar vårt slakteris intentioner.

-De som producerar grisar måste få veta vad som gäller framöver. Det är inget konstigt att priset på grisar går upp när råvarorna stiger och det är inget konstigt att vi måste ha mer för köttet när grisarna blir dyrare att producera.

-Vi kan inte göra något åt prishöjningar på bensin, när vi tankar bilen. Ska vi åka bil, får vi betala vad bensinen kostar. Så är det i alla branscher. Grisproduktionen kan inte vara undantagen.

-Vi vet från tidigare diskussioner med handeln, att man är beredd att betala mer för köttet, om merkostnaden verkligen går till grisuppfödarna och inte försvinner på vägen. Höjningen av noteringen nästa vecka visar tydligt att det är grisuppfödarna som får pengarna. Vi har nya förhandlingar med handeln inom kort, så det visar sig ganska snart hur man ställer sig till höjningen. Jag tror inte handeln har några intentioner att frångå det de lovat redan tidigare. Handeln har f ö redan aviserat prishöjningar på många varor i butik.

-Givetvis är handeln tacksamma för att vi har låga priser på köttet. Men begär vi inte högre priser, så får vi inte heller några. De vi förhandlar med har lika god kännedom som oss om att spannmålspriserna gått upp och är på väg upp ännu mer och vilka mekanismer som ligger bakom, säger Peter. Terminspriserna på spannmål visar höga priser minst ett år framöver, så det är ingen tillfällig uppgång.

-Det är synd att inte Scan hänger på den här prishöjningen. Men de får ta sina beslut och vi tar våra. De har i alla fall samma information om situationen för grisproduktionen och spannmålsmarkanden som vi. Om alla höjt priset har det varit mycket lättare att höja priserna snabbt. Tills vi fått ut högre priser, tar vi pengarna från slakteriets resultat, säger Peter. /LG 070706