Dollarkurs 6,833
Diagram från Agronomics


FAKTABLAD FODERKOSTNADSUTVECKLING

 Spannmålsläget i världen

 • Världsproduktionen av vete sänks i färsk prognos, källa IGC 070703
 • Torka i Kina och Sydeuropa
 • Omställningen från foderspannmål till energisspannmål går snabbare än beräknat
 • 50 % av USAs majsproduktion skall gå till energi
 • Etanolmajs i USA tränger ut sojaproduktion. 15 % lägre areal ger ett lägre utbud och kraftigt höjda sojapriser.
 • Sverige bygger ut etanolproduktionen kraftigt och anläggningen i Norrköping statras under 2008 kommer sluka spannmålsvolymer redan av 2007 års skörd. I full drift beräknas 400 000 ton spannmål förbrukas.
 • Terminpriser på spannmål, oljev och soja stiger från höga nivåer

 Slaktsvinsproduktion

 • 250 kg foder förbrukas/gris
 • 25 öre höjt foderpris ger  (250kg x0,25 öre/kg =) 63 kr dyrare foderkostnad/gris eller (63 kr per gris/85 kg slaktad vikt=) 74 öre dyrare per kg helfalls gris.
 • Prishöjningarna på slaktsvinsfoder har sista året ökat med 50-40 öre (se bild) och aviseras öka med ytterliggare ca 30 öre efter sommaren.
 • Enkel kalkyl

Smågris 28 kg 500 kr
Foder 250 kg  500 kr
Död-%           20 kr
Div kostn         155 kr
Totalkostn   1175 kr (85 kg => 13,82 kr/kg)

 Ungnötsproduktion 14 mån intensiv, mjölkras kraftfoderbaserad

•  Ca 2000 kg/spannmål förbrukas
•  25 öre dyrare foderpris ger 2000 x 0,25 öre/kg)= 500 kr dyrare foderkostnad/ ungtjur eller (500kr/280 kg slaktad vikt=) 1,79 kr dyrare per kg helfall