Grisar drabbade av smittsam virussjukdom
Pressmeddelande Jordbruksverket 070706

Ett fall av virussjukdomen PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) har för första gången konstaterats i Sverige. Provresultat från Statens Veterinärmedicinska Anstalt visar att en besättning med grisar på en gård i östra Skåne är smittad av sjukdomen. PRRS är en mycket allvarlig och smittsam djursjukdom, men den smittar inte människor.

Besättningen består av ca 3000 grisar och uppvisar i dagsläget inga symtom. Smittan hittades genom den rutinprovtagning som ingår i det nationella kontrollprogrammet för PRRS. Det är viktigt att tidigt kunna diagnosticera eventuella fall av sjukdomen eftersom den är mycket smittsam. Under de senaste åren har viruset spridit sig i Europa och orsakat stora ekonomiska förluster.

Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och inväntar ytterligare provsvar för att se om smittan kan ha spridits vidare.

Restriktioner för förflyttningar
Gården är belagd med restriktioner, vilket innebär att inga djur eller produkter får lämna eller komma in till gården.

Fakta om PRRS
PRRS är en mycket smittsam virussjukdom och som kan drabba gris. Vanliga symtom är reproduktionsstörningar och en ökad dödlighet, framför allt hos smågrisar.
Sjukdomen sprids lätt via direktkontakt mellan svin eller indirekt via människor, transportbilar eller redskap som förorenats med virus.