Kommentar från Skövde Slakteri

-Skövde Slakteri höjer noteringen på slaktgrisar med 50 öre nästa vecka, säger vd Cato Gustafsson. Smågrispriset sätter vi på måndag.

-Handelns argument när vi vill höja köttpriserna är alltid att höjningen inte kommer grisuppfödarna till godo, utan stannar i mellanleden. Nu har vi inlett försöket med att höja köttpriserna med att höja hela 50 öre till uppfödarna och därmed visa vart pengarna går när vi begär höjda köttpriser.

-Handeln är alltid välvilliga till diskussionen om att värna svenskt jordbruk och säger alltid att man vill ha en svensk produktion. Man är således helt klara över de svenska produkternas värde och att konsumenterna vill köpa svenskt. Nu måste man hjälpa till att dra sina strån till stacken och se till att vi kan behålla en grisproduktion i Sverige. Jag utgår från att man nästa vecka ställer sig välvilliga till en höjning av köttpriserna, som man dessutom redan aviserat i sina meddelanden till konsumenterna.

-Vi har redan sålt en stor del av nästa veckas produktion, så en del pengar måste vi ta ur egen ficka för att finansiera den höjda 50-öringen. Någonstans måste vi dock börja prisuppgången och den här gången börjar vi med att höja i primärledet, säger Cato.

-Kalkylen i slaktgrisproduktionen är nu mycket jobbig och det är nödvändigt att de svenska slakterierna gör något för att förhindra att grisproduktion läggs ner och att vi får nya unga lantbrukare att satsa på grisar.

-Det är givetvis väldigt viktigt att Scan följer med och höjer snarast möjligt. Scan har 70 % av marknaden och borde som marknadsledare gå före med prishöjningar. När inte det sker, ser vi oss från privatsidan tvingade till att ta initiativet, innan grisuppfödarna nedrustar produktionen för mycket och vi står utan grisar att slakta, säger Cato.

Det här säger Cato Gustafsson på väg i buss till Barcelona i Spanien, där han ska se sin son spela fotboll. I Spanien ska han även äta Europas dyraste griskött och känna hur det smakar. Spanien har en notering på 15,07 skr, vilket är något för Sverige att sträva efter som jumbo i europeiska betalningsligan. Skövdes pris blir 12,85 på måndag. /LG 070706