Foderpriserna ökade mest i PM-index maj till maj

PM-index i Sverige, dvs prisutvecklingen på produktionsmedel i jordbruket, har från maj 06 till maj 07 stigit 4,5 % (i EU27 3,0 %). Priserna på djurfoder svarade för största ökningen, invägt i index med 13,8 % (i EU27 11,5 för svin-, 15,0 nöt- och 12,8 fjäderfäfoder). Byggnader ökade också kraftigt, 8,8 %.

A-index (jordbrukets avräkningspriser) steg 4,5 % (i EU27 4,8 %). Priset på spannmål steg med 41,5 %, därav vete 43,7 %, korn 61,3 och havre 13,3 %.
PPI-J (jordbruksprodukter efter förädling) steg 1,7 %. Griskött är invägt med 7,4 %, kött inkl chark av gris och nöt 1,6 %.

KPI-J (konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel) steg 1,7 %. Griskött ingår med 2,4 % och chark och konserver av gris och nöt 1,5 %. Allt kött sammantaget steg i butikerna 1,5 %. Källa: SJV. /LG 070707