Ännu ett fall av PRRS på Österlen i Skåne

Efter de fortsatta provtagningarna i åtta besättningar runt den smittade besättningen vid Simrishamn, är nu ytterligare en integrerad besättning starkt misstänkt smittad. Konfirmerande prover är sända till ett annat laboratorium för verifiering. Direkta fysiska kontakter på djurnivå mellan de båda besättningarna har inte förekommit, men besättningsägarna känner varandra och besättningarna kan ha haft indirekta kontakter.

I den senast misstänkt smittade besättningen har man märkt problem med fertiliteten, dock utan att misstänka att det rört sig om PRRS. I den först upptäckta smittade besättningen har man inte sett några problem.

Ytterligare provtagningar ska nu ske i skånska besättningar och vid slakterierna på ankommande slaktgrisar. De två besättningarna är spärrade och får inte leverera slaktdjur. Man vill inte ha in smittan vid slakterierna.

Om det endast rör sig om två smittade besättningar, kommer de sannolikt att slås ut enligt epizootilagen.

-Det är angeläget att alla grisuppfödare gör allt för att förhindra vidare spridning av sjukdomen, bl a med skärpt smittskydd, skriver veterinär Mats Törnquist på Svenska Djurhälsovårdens hemsida. Tänk på utlastningsutrymmen, karantän, personkontakter, rengöringsrutiner, m m. Källa: Svenska Djurhälsovården. /LG 070708
Läs mer på www.svdhv.org

Mer info kommer senare