Per Wallgren, SVA:
Spridningens omfattning avgör
hur fortsatta strategin läggs upp

-Det är inte konfirmerat ännu, men en ytterligare integrerad besättning i närheten av den besättning som konstaterades vara smittad 6 juli, är misstänkt för att ha PRRS. Vi har satt igång ytterligare provtagningar i Skåne och ska i veckan även ta prover på grisar som kommer in till slakterierna, för att se om fler besättningar kan vara smittade, säger veterinär Per Wallgren, SVA. SVA, Svenska Djurhälsovården, länsstyrelsen och Jordbruksverket jobbar i ett team för att kartlägga sjukdomens utbredning och för att begränsa den.

-Beroende på vilken utbredning smittan har, tar vi i under vecka 28 beslut om hur vi ska agera. Vårt mål är att slå ut sjukdomen, eftersom det är viktigt för den svenska grisproduktionen att hålla smittan utanför gränserna. Är det en begränsad smitta kommer sannolikt smittade besättningar att slås ut och staten tar kostnaderna för detta. Är smittan spridd kan vi tvingas ta bort PRRS ur epizootilagen, vilket medför en ny situation för svensk grisproduktion.

-Frågan kommer sannolikt upp på generaldirektörsnivå i Jordbruksverket när vi får provsvaren, troligen på tisdag.

-I dag, söndag kl 15, höll vi ett nytt möte med SVA, SJV, länsstyrelsen och Djurhälsovården, för att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas med provtagningar, m m, och vem som ska göra vad.

-Vi fortsätter ta prover i besättningar där vi kan misstänka någon risk. Men det är personalkrävande. Misstänker vi smitta i en besättning vid provtagninen blir provtagaren "förbrukad" som provtagare i ytterligare besättningar innan sanering skett .

-De båda smittade gårdarna ligger inte i närheten av stor landsväg och inte i närheten av färjeläget vid Ystad där färjorna går till Bornholm

De båda besättningarna har inte några djurkontakter med varandra, men det kan naturligtvis ha förkommit indirekta fysiska kontakter.

-Smittan upptäcktes vid rutinkontroll. Vi tar årligen prover på alla livsvinsbesättningar och 50 utvalda andra besättningar. Ingen livsvinsbesättning misstänks vara smittad, utan det var i gruppen 50 övriga som vi hittade det positiva provet med PRRS.

-Allt kommer nu att gå väldigt fort, men vilken väg vet vi inte förrän på tisdag. Aktuella besättningar är spärrade och får inte leverera slaktdjur, vilket är ganska nära förestående annars.

-Genom kontrollprogrammet mot PRRS vet vi att smittan inte är vida spridd. Det borde ha visat sig med hjälp av alla tagna prover. Så vi utgår från scenariot att det är en begransad smittspridning ännu så länge och att den förhoppningsvis går att hantera, säger Per Wallgren. /LG 070708