Personbesök, utlandsbesök, suggexport
några av smittvägarna som undersöks

-Spårningen av PRRS-smitta till och från de två gårdarna i Simrishamns kommun pågår nu för fullt. Det finns många kontakter direkt eller via luften, men ingen konkret idé om vilken smittvägen är, säger Håkan Henrikson, Jordbruksverket, chef för distriktsveterinärerna i Sverige. Personbesök, utlandskontakter, försäljning av suggor till Tyskland, trafik på vägarna av utländska transportfordon, är några möjliga smittvägar som undersöks. Båda besättningarna exporterar suggor till Tyskland och har flera indirekta kontakter både med varandra och med andra besättningar.

-Vi jobbar med alla teorierna på en gång, säger han. Samtidigt provtar vi grisar vid slakterierna i Kristianstad, Ugglarp och Dalsjöfors. Likaså i olika besättningar, framför allt där det finns kontakter med de två besättningarna, eller andra misstankar.

-Det går inte att hinna med provtagning i alla besättningar som kan ha haft kontakter. Försäljning av suggor till Tyskland sker från ett 20-tal besättningar per vecka. Vi får göra prioriteringar.

-Smitta från trafik på landsvägarna bedömer vi som mindre trolig. Utländska djurtransporter går sannolikt inte dessa vägar. Färjan till Bornholm går inte från Simrishamn och när den gjorde det var det endast passagerartrafik.

-Grisuppfödarna kommer att få ett brev om PRRS-smittan, om försiktighetsåtgärder och om man gjort iakttagelser i besättningen, säger Håkan. Iakttagelserna kan gälla bl a omlöp, reproduktionsproblem och smågrisdödlighet i smågrisbesättnignar och luftvägsproblem i slaktsvinsbesättningar.

-Vi har inte fått slutliga provsvaret från Danmark om besättning 2, men misstankarna är nu så starka att det är praktiskt taget klart att den är smittad, säger Håkan.

-De två smittade besättningarna har inte varit provtagna tidigare inom ramen för kontrollprogrammet mot PRRS, så vi vet inte hur länge smittan funnits i besättningarna. /LG 070709