Stort intresse för Lantmännens torkavtal
Pressmeddelande Lantmännen 070709

Lantmännen Lantbruks erbjudande om torkavtal har fallit väl ut bland lantbrukarna. Vid sista dagen för tecknande av avtal, den 5 juli, hade över 203 000 ton spannmål av cirka 710 odlare tecknats för torkning. Sedan i början av juni har Lantmännen Lantbruk erbjudit lantbrukare att teckna avtal för fast pris på torkning av spannmål. Torkavtalet innebär en försäkring för lantbrukaren mot höga torkningskostnader.

De många fördelarna med torkningsavtalet har gjort att efterfrågan varit väldigt stor på att teckna avtal. Det har känts mycket bra att kunna erbjuda lantbrukaren den ekonomiska trygghet som torkavtalet innebär, säger Fredrik Nilsson, försäljningschef Team Spannmål, Lantmännen Lantbruk.

Till en avgift av åtta öre per kilo kan lantbrukaren torka sin spannmål oavsett vattenhalt. Avtalet innebär en större flexibilitet för lantbrukaren som kan tröska med högre vattenhalt och under fler dagar. Fler dagar för tröskning kan i sin tur innebära högre kvalitet samt ökat tidsutrymme för halmpressning och höstsådd. Torkavtalet kan även vara ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till investering i egen torkutrustning.