Tillbaka till ursprunget med svenska råvaror
Meddelande 070710 Min Mat

I framtiden kommer unga i Sverige att laga sin mat hemma. Majoriteten tycker att det är viktigt att råvarorna är svenska. Var fjärde ung konsument köper helst närproducerade råvaror. Det visar en undersökning som LunarStorm har gjort på uppdrag av Min Mat. Samtidigt ökar ansökningarna till naturbruksgymnasierna för sjunde året i rad. Att återupptäcka ursprunget har vuxit till en stark trend bland dagens unga.

-Ungdomar bryr sig verkligen om frågor som rör matens ursprung och längtar efter hemlagad mat av svenska råvaror. En hel del kan dessutom tänka sig ett liv som bonde, säger Lovisa Sterner, projektledare på communityn LunarStorm.

Respondenterna i undersökningen är totalt närmare 5 000 personer mellan 15 och 25 år från hela Sverige.

Ur undersökningen:
• Nästan nio av tio respondenter definierar merparten av sina måltider idag som hemlagade. Det är fler tjejer än killar som oftast äter hemlagat.

• Ungefär var tionde äter idag oftast färdigmat eller äter oftast utanför hemmet.

• Knappt hälften tror att de om fem år kommer att äta ungefär som idag.

• Fyra av tio tror att de om fem år kommer att laga mer mat hemma, medan elva procent tror
att de kommer att laga mindre mat hemma. Bland de sistnämnda är det flest killar.

• Nästan tre av fyra tycker att det är viktigt att maten/råvarorna kommer från Sverige.

• En del av ungdomarna (13 procent) i undersökningen ser en möjlig framtid som bonde, med lika fördelning mellan killar och tjejer. Främsta anledningen är närheten till djur och natur.

Som kuriosa kan nämnas att en ny omgång av det populära tv-programmet ”Bonde söker fru” sänds till hösten. För första gången är två av deltagarna kvinnor.

Fakta om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av LunarStorm AB på uppdrag av Min Mat den 21/2-19/3 2007. Metoden är kvantitativ online enkät, obundet slumpmässigt urval på nationell nivå bland LunarStorms 15 - 25-åriga medlemmar. Antalet svar totalt är 4 986 varav 2 430 är tjejer och 2 556 är killar. Resultatet är viktat för att få en jämn fördelning mellan könen.

En sammanfattning av undersökningen finns att ladda ned från www.minmat.org