PRRS bekämpas genom avlivning
Pressmeddelande Jordbruksverket 070712

Jordbruksverket har beslutat att bekämpa PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) genom att avliva de drabbade besättningarna. I dagsläget betyder det att de två besättningar som referenslaboratoriet i Danmark bekräftat vara smittade kommer att avlivas och därefter kommer gårdarna att saneras. Djuren kommer att skickas till slakt eller avlivas på gården och skickas till destruktion. Övriga tre drabbade besättningar, som ännu inte bekräftats från Danmark, fortsätter vara spärrade.

Utöver de fem drabbade besättningarna finns sju spärrade gårdar. I de fall djurskyddsproblem uppstår på dessa gårdar får djur avlivas eller skickas till slakt. Alla transporter från berörda gårdar till slakterierna går under ett utökat smittskydd. De grisar som skickas till slakt kommer att användas till konsumtion.

PRRS är en grissjukdom som inte kan smitta människor. Det finns ingen fara med att äta kött från grisar som burit på viruset.

- Efter den första breda provomgången av ca 120 gårdar i södra Sverige ser omfattningen tämligen begränsad ut. Det gör att vi nu beslutat oss för att försöka få stopp på sjukdomen genom avlivning, så att Sverige förhoppningsvis kan bli fritt från sjukdomen igen, säger Lena Hult, chef för smittbekämpningsenheten.

Den närmsta tiden kommer ytterligare provtagning att ske. Fler gårdar i det mest drabbade området och fler kontaktbesättningar kommer att provtas. Även en ny bred provomgång kommer att ske genom att nya prover tas på slakterierna, från gårdar i hela Sverige.

- Skulle vi se att utbredningen av sjukdomen trots allt är stor eller att smittan snabbt sprider sig kan vi behöva lägga om strategi. Men för att inte förlora tid - har vi nu valt avlivning som metod, kompletterar Lena Hult.