PRRS även i nordvästra Skåne
Möjligheten för bekämpning har försämrats

PRRS är konstaterat även på en smågrisproducerande besättning i Kvidinge, med mellangårdsavtal, och ytterligare en gård är smittad i Simrishamns kommun. Totalt 5 besättningar är nu konstaterat smittade och 13 är spärrade, de övriga p g a kontakter med de smittade. Smitta finns nu således även i nordvästra Skåne.

-Smittan på gården i Kvidinge upptäcktes genom provtagning i slakten. Att smittan inte är begränsad till Österlen gör läget mer komplicerat, säger Håkan Henrikson, SJV, chef för distriktsveterinärerna i Sverige. Troligtvis finns smitta på fler ställen.

-Jordbruksverket avvaktar med beslut om fortsatt strategi. Att smittan är spridd till fler områden försvagar scenariot med avlivning och destruering av grisarna i smittade besättningar. Det finns även fler strategier, t ex att slakta ut grisarna i normal takt och senare försöka utrota smittan. Det är ekonomiska överväganden för samhället att göra också.

-Nu avvaktar vi ny provtagning på kontaktbesättningar till de senast konstaterade smittade, sedan blir det nya möten om läget i morgon.

-Vi var mer förhoppningsfulla igår, läget är lite tyngre idag, skulle jag kunna sammanfatta dagsläget med, säger Håkan Henrikson. Att smågrisproducernade besättningar med försäljning av smågrisar är drabbade är inte en positiv utveckling.

-Vi vet fortfarande inget om smittvägarna. Alla drabbade har mer eller mindre kontakt med varandra, men vi kan inte säga vilka kontakter som kan vara smittvägen. /LG 070712