Högt tryck i norsk grisavel
Spadtag i juli för nybygget

Det händer mycket i norsk grisavel nu. Norsvin organiserar om i avelsledningen när Rolf Ole Tomter börjar som vd i Norsvin 1 augusti. Spaden sätts i jorden i slutet av juli för bygget för 20 milj nkr, där bl a datortomografen för 4 - 5 milj nkr ska stå. Därefter väntas nya intressanta avelssiffror.

Efter Olav Eik-Nes, som slutar och som haft ansvaret för avel och semin, tar nyanställda Eli Arnkvaern Bryhni över som chef för aveln. Målfrid Narum blir chef för både semin och den fackliga verksamheten. Bjarne Holm blir ny marknadschef, placerad i USA. Ny på marknadssidan blir Knut Roland.

Olav har haft ett stort ansvarsområde, som nu delas upp. Eli får som sitt konkreta ansvarsområde forskningen och utvecklingen i avelsarbetet, samt den operativa verksamheten med aveln. Hon är 35 år och har en doktorsgrad från Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, om köttkvalitet hos grisar. Idag jobbar hon som seniorrådgivare i Innovasjon Norge och har tidigare varit marknadschef i Animalia. Hon börjar vid Norsvin 1 oktober.

Målfrid är redan idag anställd inom Norsvin och utvidgar sitt ansvarsområde genom att gå in som fack- och seminchef 1 augusti.

USA en framtidsmarknad
Bjarne Holm är f n ansvarig för den internationella marknaden och blir alltså marknadschef i Norsvin. Placeringen under två år i USA markerar vikten av Norsvins aktiviteter i denna del av världen. Han ska jobba 70 % av tiden med USA-marknaden och 30 % med nordiska marknaden. Han ska fortsätta vara ledamot i Avelspoolens styrelse. Styrelsesammanträdena får hållas när han är i Europa. På hemmaplan får Bjarne hjälp av Knut Roland, som går in på marknadssidan.

-Norsvin satsar hårt på den amerikanska marknaden, säger Asbjörn Schjerve, organisationschef inom Norsvin. Det är en marknad som snabbt betalar tillbaka investerade pengar och bidrar till hela Norsvins snabba utveckling. Det kommer många nya intressanta resultat från avelsarbetet i USA framöver.

Spaden i jorden i juli
-I Norge sätter vi spaden i jorden i slutet av juli för nybygget av testningsstationen för galtar på Björke i Hamar. Det ska vara klart 1 mars 2008. Det är en stor byggnad till en kostnad av 20 milj nkr, förutom datortomografen, som kostar 4 - 5 milj. Vi väntar intressanta resultat för aveln, när de norska avelsdjuren börjar avelsvärderas utifrån sina egna egenskaper, i stället som nu utifrån syskonens egenskaper.

-Det är en spännande framtid och en stor utmaning inom aveln med tanke på att det är första gången i världen, som datortomografi används i kommersiell grisavel. Tills nu har den endast använts inom forskning och försök, säger Asbjörn. Försök har gjorts i Norge sedan flera år och i England har man testat 30 galtar.

-Datortomografen kommer endast att användas på norska djur, alltså lantras och duroc, vilket innebär att yorkshireaveln riskerar bli ännu mer på efterkälken om inte Scan gör motsvarande satsningar. Yorkshireaveln i Sverige har ännu inte nått upp till det antal kullar som vi kommit överens om ska utgöra avelsbasen. Det ska vara 4 000 kullar per år.

-Det har också gått lite trögt med implementering av svensk yorkshire i Finland, eftersom organisationerna inte synes helt överens om tagen. Det gör att vi inte är helt nöjda med utvecklingen på yorkshiresidan. Vi uppfattar att det f n fungerar bättre här i Norge med hårt tryck på utveklingen på lantras och duroc, säger Asbjørn. /070713

Lars-Gunnar Lannhard