Även glädjande besked
i allt elände kring PRRS

-Läget efter fredagens provresultat är glädjande, i allt elände. Vi har kunnat friförklara flera smittade besättningar, men vi har tvingats konfirmera att det finns fem smittade efter besked från det danska laboratoriet. Den sjätte besättningen i Halland har vi kunnat avskriva, säger Jan-Åke Robertsson, Svenska Djurhälsovården.

-De bekräftade är fyra på Österlen och en i Kvidinge. Dessvärre är det högst sannolikt att en misstänkt besättning vid Kristianstad är smittad. Den har tagit emot smågrisar från besättningen i Kvidinge.

Smittmedvetande hindrar spridning
-Glädjande är också att medvetandet för smittskydd är stort i svenska besättningar. Vi har misstänkta besättningar som kunnat begränsa riskerna till en enda stallavdelning, därför att man har zooner som inte personalen får förflytta sig emellan utan att byta stövlar, säger Jan-Åke.

-Gå alltså inte mellan stallarna med samma skitiga stövlar, det är ett enkelt och gott råd. Enkelt att följa och kanske avgörande för smitta eller ej, om PRRS når besättningen, säger Jan-Åke. Var också uppmärksam på det som är onormalt i besättningen, och rapportera.

Bredare provtagning på måndag
-På måndag organiseras en stor provtagning i Skåne. Den ledningscentral i Kristianstad som fanns under salmonellabekämpningen tidigare riggas upp igen och det kommer fem djurhälsoveterinärer från andra håll i landet till vår hjälp i Skåne. Det blir även stickprovskontroller vid alla slakterier i hela landet från måndag.

Utlandstransporterna hett spår
-Vi vet ännu inget säkert om varifrån smittan kommit. Det finns många teorier, även gemensamma nämnare, men inget säkert spår. Exporten av grisar är givetvis ett hett spår och en självklar riskfaktor. Vi avråder därför alla grisuppfödare och transportörer att ta onödiga risker.

-Vi vill inte att grisar transporteras till Tyskland eller annat land, om inte lantbrukaren till 100 % är säker på att det är svenska transportbilar som hämtar och att transportbilarna är absolut ordentligt rengjorda och desinfekterade.

-Vi har dessvärre fått in en del vittnesuppgifter om att det varit utländska transportbilar i Sverige och att de inte varit tillräckligt rena. Det är mycket anmärkningsvärt och Djurhälsovården hissar varningsflagg för utlandstransporterna.

-Vi har stressat Jordbruksverket att granska utlandstransporterna mer ingående, än man hittills gjort. Jordbruksverket arbetar brett i smittspårningen, men transporterna fordar en särskilt ingående granskning, säger Jan-Åke.

Psykisk påfrestning
-Djurägarna befinner sig nu i en besvärande stress. Det var därför olyckligt att de uppfödare som nu får sina grisar avlivade, fick det smärtsamma beskedet genom massmedierna och inte direkt från Jordbruksverket. Det är viktigt att tänka på de drabbade i den här allvarliga situationen, säger Jan-Åke.

-Till slut, läs på vår hemsida www.svdhv.org om smittskydd och fundera igenom rutinerna på gården och vad som kan göras för att förhindra smitta. /LG 070715