Friska grisar kan spara 400 000
Meddelande Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning 070719

Att friska grisar är lönsamma är känt sedan länge. Nu visar ny forskning, som till stor del har bekostats av Stiftelsen Lantbruksforskning, att det med enkla medel går att förbättra grisarnas hälsa ytterligare.
– Positiva resultat kan uppnås genom att införa fasta rutiner för rengöring av stallarna, desinficering och en veckas uppehåll mellan omgångarna, säger Per Beskow, en av forskarna i en nyligen avslutad studie. En så enkel sak som regelbunden service av ventilationssystemet kan också göra stor skillnad. Här finns mycket att göra och pengar att tjäna för många lantbrukare.

Tidigare beräkningar visar att ohälsan i en besättning med 250 suggor och 5500 slaktsvin per år kostar drygt 400 000 kronor. De största förlusterna orsakas av ökad dödlighet, långsammare tillväxt och försämrad foderomvandling. Kostnaderna för medicin samt avdrag vid slakt är små, jämfört med produktionsförlusterna.

Studien har fokuserat på faktorer som påverkar förekomsten av lungsäcksinflammation, ibland kallad pleurit, hos svenska grisar.

– Idag har cirka 7 procent av våra grisar denna sjukdom som registreras vid slakt, säger Nils Lundeheim på SLU, som deltagit i studien. Vi har tittat på 80 besättningar med låg respektive med hög förekomst, och identifierat skillnader i grisarnas miljö. Nu kan vi se vilka faktorer som ökar eller minskar sjukligheten och därmed kan vi i förlängningen få mer friska grisar.

Enligt forskarna kan sammanfattningsvis följande göras för att spara pengar:
- Strikt omgångsuppfödning – smittan sprids ofta mellan åldersgrupper
- Ordentlig luftsektionering, se till att luften inte cirkulerar mellan stallarna
- Undvik överbeläggning
- Se över ventilationssystemet
- Gör ordentligt rent mellan omgångarna, desinficera och ha stallet tomt i cirka en vecka

Medverkande i studien var även Nils Holmgren vid Svenska Djurhälsovården.