Mikael Hugoson har köpt Kågegården

Nyhléns & Hugosons vd och hälftenägare Mikael Hugoson och hans familj har köpt Västernorrlands största grisgård, Kågegården, efter sin avlidne bror Tomas. Mikael får därmed en ökad produktion med 320 suggor och 7 000 slaktgrisar. Alviksgården och Kågegården får en sammanlagd årsproduktion på 24 000 slaktgrisar. Grisarna går givetvis till hans och Scans gemensamt ägda slakteriföretaget, som slaktar 80 000 grisar per år.

-Mina barn John och Elin ska driva och utveckla gården, säger Mikael. De jobbar nu på hemgården i Alvik, men ska turas om att vara på Kågegården under veckorna. Vi ska samköra växtodlingen på de 400 hektaren. Det är 1 timmas bilväg mellan gårdarna.

-Grisproduktionen på de två gårdarna passar också bra samman, eftersom stallarna är nästan identiska och byggda samtidigt. Men vi har inga planer att bygga ut, säger han.

-Jag tror på grisproduktion i Norrland, annars har jag inte köpt gården med dess grisproduktion. Men den är tillräckligt stor som den är på gårdarna, säger han.

Mikael och hans familj övertar Kågegården 1 september. /LG 070724